Publicerad 7 augusti 2020

7 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att skollokalerna kan öppna igen för eleverna.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-08-07 09:02

Skollokalerna kan öppna igen

Den 10 juni beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att Malmö stads skollokaler kan öppnas igen från den 15 juni. Beslutet togs efter att regeringen den 29 maj meddelade att Folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Det behöver fortsatt finnas en beredskap för undervisning helt genom fjärr- eller distansundervisning. Utgångspunkten är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dessa kan ändras beroende på hur smittspridningen utvecklas.

Sommarskola för gymnasieelever

Sommarskolan för elever i gymnasieskolan börjar den 15 juni, det vill säga samma dag som rekommendationen om distansundervisning hävs och skollokalerna kan öppna för eleverna igen. En rad smittskyddsåtgärder har vidtagits inför starten.

Drop-in håller stängt i flera verksamheter

Flera av våra verksamheter tar inte emot besök tills vidare. Du kan fortfarande nå verkamheterna via telefon, mejl eller andra digitala kontaktvägar.

Ändrade regler för studieavbrott inom vuxenutbildningen

Malmö stad ändrar tillfälligt regeln för studieavbrott på grund av ogiltig frånvaro/inaktivitet. Regeln har anpassats efter de nationella direktiven om sjukintyg.

Prövningar inom Komvux Malmö

Från och med hösten återupptar Komvux prövningar i egen regi. Anmälan öppnar i augusti.