Publicerad 30 oktober 2020

30 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Undervisningen kan därmed återigen ske på plats på Malmö stads skolor.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-10-30 07:52

Skollokalerna har öppnat igen

Den 10 juni beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att Malmö stads skollokaler kan öppnas igen från den 15 juni. Beslutet togs efter att regeringen den 29 maj meddelade att Folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Det behöver fortsatt finnas en beredskap för undervisning helt genom fjärr- eller distansundervisning. Utgångspunkten är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dessa kan ändras beroende på hur smittspridningen utvecklas.

Det här gäller inom gymnasieskolan

För gymnasiet och gymnasiesärskolan innebär beslutet att utgångspunkten är att undervisning ska ske på plats i skolan. Förändringen innebär ett upplägg likt det i grundskolan. På så sätt kan lärare och annan personal möta eleverna utifrån deras förutsättningar för att utforma undervisning och andra stödjande insatser som leder till att eleven når målen för sin utbildning.

Skolans rektor kan vid behov besluta om att viss undervisning kan ske genom fjärrundervisning. Möjligheten ges bland annat om det bedöms skapa bättre förutsättningar för att alla elever ska kunna följa med i undervisningen.

Information på olika språk

Engelska: Information concerning the 2020 autumn term (pdf, 95.6 kB)

Arabiska: معلومات عن الفصل الدراسي لخريف 2020 (pdf, 139.8 kB)

Pashto: د ۲۰۲۰ کال د خزان فصل معلومات (pdf, 146.4 kB)

Somaliska: Warbixinta tarmiinka dayrta 2020 (pdf, 167.9 kB)

Det här gäller inom vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen kommer lösningarna att se olika ut, en del undervisning kommer att även fortsättningsvis ske digitalt medan annan kommer att ske i skolans lokaler. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Detta gäller vid sjukdom

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer på om vad som gäller vid sjukdom på deras hemsida.

Det här gäller för personer i riskgrupp

Förvaltningen följer Socialstyrelsens definition för riskgrupper.

Drop-in håller stängt i vissa verksamheter

Flera av våra verksamheter tar inte emot besök tills vidare. Du kan fortfarande nå verkamheterna via telefon, mejl eller andra digitala kontaktvägar.

Sekretess kring covid-19

Om rektor/chef eller någon i den övriga personalen skulle få information om att en elev, en medarbetare eller en anhörig är sjuk i covid-19 så sprids den informationen inte vidare. (offentlighets- och sekretesslagen, kap 21, 23 och 39).