Publicerad 29 maj 2020

29 maj 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Malmö stad övergick 19 mars till fjärr- och distansundervisning för elever på gymnasiet, vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-05-29 16:22

Regeringen har öppnat för möjligheten att enskilda huvudmän får organisera om sin verksamhet om coronaviruset påverkar verksamheten. Det innebär också att enskilda huvudmän får ta beslut om att stänga skolor.

Fjärr- och distansundervisning

Från och med torsdag 19 mars har elever på gymnasiet samt studerande inom vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan fjärr- och distansundervisning. Elever/studerande informeras av ansvarig rektor om hur utbildningen i de olika verksamheterna utformas.

Gymnasiesärskolan

Beslut har även tagits om att lokalerna på gymnasiesärskolan stängs för undervisning av eleverna. I stället ges fjärr- eller distansundervisning från och med den 26 mars. Korttidstillsynen finns däremot fortsatt kvar på Valdemarsro gymnasium.

Studentutspark för Malmö stads gymnasieelever

Årets studentavslutningar för Malmö stads gymnasieelever kommer inte kunna genomföras i traditionella former.

Den 28 april presenterade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer som gör det möjligt att genomföra vissa avslutningsceremonier. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utifrån de nya riktlinjerna beslutat att göra ett undantag och öppna skolorna under examensdagen. Uppläggen för respektive skola blev klara den 14 maj.

Elever i Malmös kommunala gymnasieskolor kan hämta skollunch

Elever på Malmös kommunala gymnasieskolor har möjlighet att hämta skollunch på 15 olika skolrestauranger på Malmös grundskolor. Elever som vill hämta ut skolmat behöver anmäla intresse först.

Ändring i regler för studieavbrott inom vuxenutbildningen

Malmö stad ändrar tillfälligt regeln för studieavbrott på grund av ogiltig frånvaro/inaktivitet. Regeln har anpassats efter de nationella direktiven om sjukintyg.

Drop-in håller stängt i flera verkamheter

Flera av våra verksamheter tar inte emot besök tills vidare. Du kan fortfarande nå verkamheterna via telefon, mejl eller andra digitala kontaktvägar.

Övriga frågor och svar kring beslutet om fjärr- och distansundervisning