Uppdaterad 21 december 2020

21 december 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

För föreningar och idéburna organisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 och de förlängda skärpta allmänna råden i Skåne har fritidsförvaltningen fattat ett antal beslut som påverkar föreningslivet i Malmö. Hälsa, rörelse och idrott är viktigt, men alla verksamheter har ett ansvar i att bidra till minskad smittspridning och undvika trängsel.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-12-21 13:19

Föreningar inom idrott- och fritidsområdet

Regler för bokning av idrottsanläggningar

Regeringens skärpta restriktioner (18/12) innebär bland annat att kommuner uppmanas att stänga idrottslokaler. Mot bakgrund av det har Malmö stad fattat beslut om att stänga alla idrottslokaler, oavsett vilken åldersgrupp som tränar i anläggningen, till och med den 24 januari. Enstaka idrottslokaler hålls öppna för yrkesverksam elitidrott eller motsvarande.

Även utomhusanläggningar är avstängda för inbokad föreningsverksamhet. Verksamhet på alla anläggningar ska bedrivas enligt de allmänna råden. De verksamheter som inte bedrivs enligt de allmänna råden kan komma att stängas av.

Förvaltningen beslutade den 2 november att inte godkänna nya bokningar. Det beslutet gäller till och med den 31 mars - med möjlighet att öppna upp tidigare om läget förändras till det bättre.

Avbokning av tider ska mejlas till booking@malmo.se

Förvaltningen tar inte ut någon avgift för sen avbokning under förutsättning att avbokning sker innan bokningen påbörjats.

Föreningsbidrag

För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset har fritidsnämndens presidie fattat beslut kring föreningsbidrag enligt nedan.

Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag

Det är många föreningar som flyttar fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Den situation som råder just nu är extraordinär vilket innebär att detta är viktigare än stadgar som säger att årsmötet ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Den sittande styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet. Det är viktigt att denna information når ut till föreningens medlemmar. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritidsnämnden enligt gällande regelverk. Ett årsmöte som behandlar 2019 års verksamhet måste dock hållas under 2020 för att bidrag ska kunna beviljas för 2021.

Kom ihåg att meddela forening@malmo.se när årsmötet äger rum.

Föreningspool Malmö erbjuder stöd för att genomföra digitala årsmöten

Behöver ni stöd för att genomföra ett digitalt årsmöte eller allmänt önskar diskutera kring formen för ert årsmöte, så kontakta Föreningspool Malmö. Tillsammans diskuteras upplägg och genomförande. Beroende på omfattning kan en kostnad tillkomma.

Kul i Malmö-aktiviteter pausas

Fritidsförvaltningen har fattat beslutet att Kul i Malmö-aktiviteter pausas till och med den 24 januari. Ta kontakt med forening@malmo.se om beslutet påverkar din förening. Aktiviteterna kommer tillfälligt att tas bort från kulimalmo.se.

Digitala aktiviteter kommer fortsatt finnas kvar på hemsidan.

Sedan tidigare har fritidsförvaltningen fattat beslut om att aktiviteter som riktar sig till åldrarna 15-20 år ska ställas in till och med den 31 mars. Det beslutet gäller även efter den 24 januari.

Föreningsgalan 2020 har flyttats fram

Fritidsnämndens årliga Föreningsgala har flyttats fram till 2021 till följd av regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund

Ta del av respektive specialidrottsförbunds information och agera efter vad som är lämpligt för just er verksamhet. Det finns också information på riksidrottsförbundets webbplats.

Idéburna organisationer inom det sociala området

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar hänsyn till den rådande situationen i samband med ansökan och handläggning av Malmö stads organisationsbidrag för verksamhet inom det sociala området.

Organisationen ansvarar själv för att utifrån den information som finns göra egna bedömningar av vilka åtgärder som eventuellt behövas göras i verksamheten kring exempelvis planerade aktiviteter, resor, möten och arrangemang.

Handläggning av organisationsbidrag inom socialt område

Har du frågor om hur den rådande situationen kring coronaviruset och covid-19 kan påverka det bidrag som din organisation har beviljats eller som ni planerar att ansöka om? Kontakta gärna arbetsmarknads- och socialförvaltningens handläggare på e-post asf.organisationsstod@malmo.se.