För föreningar och idéburna organisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

Malmö stad stänger i dagsläget inte några anläggningar utan ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas. Föreningar och oganisationer bestämmer själva huruvida de ska ställa in sin verksamhet eller ej.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-03-27 10:42

Föreningar inom idrott- och fritidsområdet

Föreningsbidrag

För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset har fritidsnämndens presidie fattat beslut kring föreningsbidrag enligt nedan.

Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag

Det är många föreningar som flyttar fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Den situation som råder just nu är extraordinär vilket innebär att detta är viktigare än stadgar som säger att årsmötet ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Den sittande styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet. Det är viktigt att denna information når ut till föreningens medlemmar. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritidsnämnden enligt gällande regelverk.

Kom ihåg att meddela forening@malmo.se när årsmötet äger rum.

Föreningsgalan 2020 har flyttats fram

Fritidsnämndens årliga Föreningsgala har flyttats fram till hösten 2020 till följd av regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund

Ta del av respektive specialidrottsförbunds information och agera efter vad som är lämpligt för just er verksamhet. Det finns också information på riksidrottsförbundets webbplats.

Idéburna organisationer inom det sociala området

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar hänsyn till den rådande situationen i samband med ansökan och handläggning av Malmö stads organisationsbidrag för verksamhet inom det sociala området.

Organisationen ansvarar själv för att utifrån den information som finns göra egna bedömningar av vilka åtgärder som eventuellt behövas göras i verksamheten kring exempelvis planerade aktiviteter, resor, möten och arrangemang.

Handläggning av organisationsbidrag inom socialt område

Har du frågor om hur den rådande situationen kring coronaviruset och covid-19 kan påverka det bidrag som din organisation har beviljats eller som ni planerar att ansöka om? Kontakta gärna arbetsmarknads- och socialförvaltningens handläggare på e-post asf.organisationsstod@malmo.se.

Senast ändrad: 2020-03-27 10:42