För näringslivet

Här samlar vi information om vilket stöd vi kan ge till företag och vilka åtgärder som vi genomför för att minska de negativa effekterna för näringslivet. Eftersom läget kan förändras väldigt snabbt rekommenderar vi att du även håller dig uppdaterad via myndigheternas webbplatser.

Sidan är uppdaterad senast:

Malmö stads Företagslots har förstärkt rådgivning

Vi har förstärkt vår Företagslots och erbjuder vägledning och information för att hjälpa dig som företagare med Malmö stads åtgärder. Vi är även uppdaterade på nationella stödpaket och andra möjligheter.

Du når vår förstärkta rådgivning via telefon 040-34 10 00 och e-post foretagslots@malmo.se. Företagslotsen är öppen vardagar klockan 08.00–17.00.

Malmö stads åtgärder inom näringslivet

Hjälp medarbetare som blivit permitterade eller har förlorat jobbet

Även om det är många arbeten som försvinner tillkommer det nya och bland annat inom vård, omsorg och jordbruk söker man personal med kort varsel.

Läs mer