$left
$middle

Föreningar och idéburna organisationer

Mot bakgrund av coronapandemin har Malmö stad fattat ett antal beslut som påverkar föreningslivet i Malmö.

Sidan är uppdaterad senast:

Föreningar inom idrott- och fritidsområdet

Föreningsbidrag 2021

För att föreningar inte ska påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset har fritidsnämndens presidie fattat beslut kring kompensation för föreningsbidrag under 2021 enligt nedan.

För att vara aktuell för kompensation ska föreningen ha lämnat in årshandlingar och föreningsrapport under 2020.

Tänk på att bidragsberättigade föreningar även fortsättningsvis ska närvaroregistrera de aktiviteter som kan genomföras under 2021 i ApN.

Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag

Det är många föreningar som har flyttat fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Den situation som rått under pandemin har varit extraordinär och att hålla nere smittspridningen är viktigare än stadgar som säger att årsmötet ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Den sittande styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet. Det är viktigt att denna information når ut till föreningens medlemmar. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos fritidsnämnden enligt gällande regelverk. Ett årsmöte som behandlar 2020 års verksamhet måste dock hållas under 2021 för att bidrag ska kunna beviljas.

Den 1 juli 2021 togs Folkhälsomyndighetens råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans bort.

Kom ihåg att meddela forening@malmo.se när årsmötet äger rum.

Föreningspool Malmö erbjuder stöd för att genomföra digitala årsmöten

Behöver ni stöd för att genomföra ett digitalt årsmöte eller allmänt önskar diskutera kring formen för ert årsmöte, så kontakta Föreningspool Malmö. Tillsammans diskuteras upplägg och genomförande. Beroende på omfattning kan en kostnad tillkomma.

Idéburna organisationer inom det sociala området

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar hänsyn till den rådande situationen i samband med ansökan och handläggning av Malmö stads organisationsbidrag för verksamhet inom det sociala området.

Organisationen ansvarar själv för att utifrån den information som finns göra egna bedömningar av vilka åtgärder som eventuellt behövas göras i verksamheten kring exempelvis planerade aktiviteter, resor, möten och arrangemang.

Handläggning av organisationsbidrag inom socialt område

Har du frågor om hur den rådande situationen kring coronaviruset och covid-19 kan påverka det bidrag som din organisation har beviljats eller som ni planerar att ansöka om? Kontakta gärna arbetsmarknads- och socialförvaltningens handläggare på e-post asf.organisationsstod@malmo.se.

sv