Boka idrottsanläggningar under coronapandemin

Mot bakgrund av coronapandemin har Malmö stad fattat ett antal beslut som påverkar föreningslivet i Malmö. Hälsa, rörelse och idrott är viktigt, men alla verksamheter har ansvar för att bidra till minskad smittspridning och undvika trängsel.

Fritidsförvaltningen har i varje anläggning satt upp affischer med uppgift om hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen. Beräkningen är gjord utifrån pandemilagen (10 kvadratmeter per person). Maxantalet per anläggning är den lägsta siffran utifrån de lagar som gäller för anläggningen. 

Maxantal personer för varje idrottsanläggning (excel, 21.7 kB)