Boka idrottsanläggningar under coronapandemin

Mot bakgrund av coronapandemin har Malmö stad fattat ett antal beslut som påverkar föreningslivet i Malmö. Hälsa, rörelse och idrott är viktigt, men alla verksamheter har ansvar för att bidra till minskad smittspridning och undvika trängsel.