Åtgärder inom förskolan med anledning av coronavirus och covid-19

Malmö stad följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och välkomnar alla barn, personal och vårdnadshavare som är friska till förskolan.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-03-27 13:56

Barn, personal och vårdnadshavare som är friska är välkomna till förskolan som vanligt. Den som visar tecken på sjukdom ska stanna hemma för att minska risken för smittspridning. Det gäller även vid lättare symtom.

Efter sjukdom ska du vara symtomfri i två dagar innan du kan gå till förskolan igen.

Om ett barn blir sjukt under vistelsen på förskolan kontaktar personalen vårdnadshavare som hämtar barnet snarast.

Vanliga frågor om förskolan

Fristående förskolor – information till enskilda huvudmän

Den 19 mars 2020 beslutade Sveriges riksdag om en ny lag som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.

Senast ändrad: 2020-03-27 13:56