Förskola

Det är ett ansträngt läge på många av våra förskolor med en hög frånvaro bland medarbetarna. Vår avsikt är att hålla förskolorna öppna och alla resurser läggs på att förskolan ska vara en trygg plats för barnen. Malmö stad följer ansvariga myndigheters rekommendationer i frågor kopplade till covid-19. Vi välkomnar barn, personal och vårdnadshavare som är friska till förskolan.

Sidan är uppdaterad senast:

Barn och vuxna som är friska är välkomna till förskolan. Den som är sjuk ska stanna hemma för att minska risken för spridning av covid-19 och andra sjukdomar.

Om ett barn blir sjukt under vistelsen på förskolan kontaktar personalen vårdnadshavare som hämtar barnet snarast.

Vanliga frågor om förskolan

Öppna förskolor

Verksamheten på Malmö stads öppna förskolor anpassas efter ansvariga myndigheters rekommendationer. Bland annat är det viktigt att det inte uppstår trängsel. Vuxna besökare behöver hålla avstånd till varandra och antalet besökare kan ibland behöva begränsas.

Information om öppettider finns på de öppna förskolornas sidor:

Fristående förskolor – information till enskilda huvudmän

Den 19 mars 2020 beslutade Sveriges riksdag om en ny lag som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.