$left
$middle

Förskola

Malmö stad följer ansvariga myndigheters rekommendationer i frågor kopplade till covid-19. Vi välkomnar barn, personal och vårdnadshavare som är friska till förskolan.

Sedan pandemin började har vi utvecklat erfarenhet och skapat rutiner för att hålla ner smittspridning av smittsamma sjukdomar. Kunskaper som det gäller att fortsätta ta tillvara på. Malmö stads förskolor har behållit valda rutiner som minskar risken för smittspridning. Förskolorna har olika förutsättningar och därmed kan rutinerna variera.

Sidan är uppdaterad senast:

Barn och vuxna som är friska är välkomna till förskolan. Den som är sjuk ska stanna hemma för att minska risken för spridning av covid-19 och andra sjukdomar.

Om ett barn blir sjukt under vistelsen på förskolan kontaktar personalen vårdnadshavare som hämtar barnet snarast.

Vanliga frågor om förskolan

Öppna förskolor

Malmö stads öppna förskolor har behållit valda rutiner som minskar risken för smittspridning. Förskolorna har olika förutsättningar och därmed kan även fortsatta rutiner variera.

Information om öppettider finns på de öppna förskolornas sidor:

Fristående förskolor – information till enskilda huvudmän

Den 19 mars 2020 beslutade Sveriges riksdag om en ny lag som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskoleenhet eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.

sv