$left
$middle

Grundskola

Den 9 februari 2022 beslutade regeringen och folkhälsomyndigheten att de rekommendationer och restriktioner som rör covid-19 ska upphöra. Från den 1 april gäller också att all undervisning ska bedrivas på plats.

Skolorna har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning till exempel genom förbyggande åtgärder.

Sidan är uppdaterad senast:

Vanliga frågor om grundskolan och covid-19

sv