Grundskola

Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation är att grundskolor är öppna och att undervisningen sker där. Vi fokuserar på att barnen ska må bra och få sin lagstadgade rätt till undervisning. Vi följer utvecklingen noga och är förberedda på ändringar och att ta nya beslut beroende på hur situationen förändras.

Sidan är uppdaterad senast: 2021-04-01 15:43

Aktuellt

2021-03-24

Alla elever i årskurs 7–9 på plats i skolan efter påsklovet

Baserat på Smittskydd Skånes rekommendationer har grundskoleförvaltningen beslutat att låta alla elever i årskurs 7–9 återvända till vanlig undervisning på skolan efter påsklovet.

De elever som har modersmålsundervisning kommer att fortsätta ha undervisning på distans. Detta gäller samtliga årskurser.

Resa under påsklovet

Vi vill påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor.

Reser du utomlands rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du testar dig för covid-19 direkt när du kommer hem samt efter fem dagar. Du ska också stanna hemma från arbete, skola och förskola i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Detta innebär att ditt barn behöver ha en beviljad ledighet från skolan.

Vanliga frågor om grundskolan