Grundskola

Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation är att grundskolor är öppna och att undervisningen sker där. Vi fokuserar på att barnen ska må bra och få sin lagstadgade rätt till undervisning. Vi följer utvecklingen noga och är förberedda på ändringar och att ta nya beslut beroende på hur situationen förändras.

Sidan är uppdaterad senast:

Aktuellt

2021-06-02

Ändrade rekommendationer gällande karantän vid resor

Från och med den 1 juni upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering efter ankomst för symtomfria svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder

2021-05-05

Även barn ska testa sig efter nära kontakt med smittad i till exempel skolan

Smittskydd Skåne har sedan tidigare rekommendationen att de som varit i nära kontakt med en smittad ska testa sig, även om de inte har några symptom. Nu gäller denna rekommendation även skolbarn. Det innebär att alla barnen i en klass behöver testa sig om ett av barnen eller en lärare konstateras smittad av covid-19. Om detta skulle bli aktuellt för ditt barn så får du besked av skolans rektor.

Läs Smittskydd Skånes informationsmaterial:

Smittskydd Skånes information och instruktioner till skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid-19

Smittskydd Skånes information och instruktioner till ”nära kontakter” vid konstaterat fall av covid-19

Vanliga frågor om grundskolan