Grundskola

Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation är att grundskolor är öppna och att undervisningen sker där. Vi fokuserar på att barnen ska må bra och få sin lagstadgade rätt till undervisning. Vi följer utvecklingen noga och är förberedda på ändringar och att ta nya beslut beroende på hur situationen förändras.

Sidan är uppdaterad senast: 2021-04-21 13:16

Aktuellt

2021-04-21

Modersmål och studiehandledning på plats i skolorna

Från och med måndagen den 26 april återgår modersmålsundervisningen och studiehandledningen till att ske på plats i skolorna. Information till elever och vårdnadshavare kommer att gå ut via modermålslärarna.

För några grupper kommer undervisningen fortsätta bedrivas på distans. Särskild information kommer att gå ut till berörda elever och vårdnadshavare.

 

Detta gäller vid resor

Vi vill påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor.

Reser du utomlands rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du testar dig för covid-19 direkt när du kommer hem samt efter fem dagar. Du ska också stanna hemma från arbete, skola och förskola i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Detta innebär att ditt barn behöver ha en beviljad ledighet från skolan.

Vanliga frågor om grundskolan