Gymnasie- och vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisningen kan ske på plats för eleverna i gymnasieskolan.

Inom vuxenutbildningen sker sedan augusti en gradvis återgång till mer undervisning på plats.

Sidan är uppdaterad senast:

Det här gäller inom gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens bedömning är att undervisningen kan ske på plats i skolan sedan höstterminens start. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd gör Malmö stads gymnasieskolor förebyggande insatser för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Det här gäller inom vuxenutbildningen

Folkhälsomyndigheten har hävt rekommendationen om distansundervisning inom vuxenutbildningen. Utbildningen kan framöver successivt återgå till mer undervisning på plats.

Relaterade nyheter