Gymnasie- och vuxenutbildning

Smittskydd Skånes rekommendation är att så stor del av undervisningen inom gymnasieskolan som möjligt sker som närundervisning under förutsättningar att man tagit fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Malmö stad planerar en successiv återgång till mer undervisning på plats i skolan.

På vuxenutbildningen sker fortsatt stora delar av undervisningen på distans.

Sidan är uppdaterad senast: 2021-05-03 15:14

Det här gäller inom gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning förlängs inte och slutar således att gälla efter den 1 april. Istället ska regionala och lokala förutsättningar i högre utsträckning avgöra om distansundervisning behöver bedrivas framöver.

Skollunch till elever som studerar på distans

Skolrestauranger har tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram möjligheten för dig som elev i Malmös kommunala gymnasieskolor att hämta din skollunch i anslutning till 15 olika skolrestauranger på Malmös grundskolor. För elever folkbokförda utanför Malmö finns möjlighet att ansöka om måltidsersättning.

Det här gäller inom vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen gäller tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Lösningarna ser olika ut, men merparten av undervisningen kommer att även fortsättningsvis ske digitalt medan begränsade delar kommer att ske i skolans lokaler. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även vilket behov det finns bland eleverna.

Drop-in håller stängt i vissa verksamheter

Flera av våra verksamheter tar inte emot besök tills vidare. Du kan fortfarande nå verkamheterna via telefon, mejl eller andra digitala kontaktvägar.

Relaterade nyheter