Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Malmö stad övergår från torsdag 19 mars till fjärr- och distansundervisning för elever på gymnasiet, vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Elever/studerande informeras av ansvarig rektor om hur utbildningen i de olika verksamheterna utformas tills vidare.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-03-27 23:09

Regeringen har öppnat för möjligheten att enskilda huvudmän får organisera om sin verksamhet om coronaviruset påverkar verksamheten. Det innebär också att enskilda huvudmän får ta beslut om att stänga skolor.

Fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att lärare och elever använder sig av informations- och kommunikationsteknik. Eleverna kan ta del av undervisningen oavsett om de befinner sig i det fysiska klassrummet eller i sitt hem.

Distansundervisning innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats eller tid. Genom att använda sig av informations- och kommunikationsteknik delar läraren med sig av sitt undervisningsinnehåll till sina elever, utan att de står i direkt kontakt med varandra i realtid.

De flesta verksamheter använder redan olika digitala verktyg i undervisningen.

Från och med den 26 mars stängs lokalerna på gymnasiesärskolan i Malmö för undervisning av eleverna. I stället ges fjärr- eller distansundervisning. Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Gymnasiesärskolan

Beslut har även tagits om att lokalerna på gymnasiesärskolan stängs för undervisning av eleverna. I stället ges fjärr- eller distansundervisning från och med den 26 mars. Korttidstillsynen finns däremot fortsatt kvar på Valdemarsro gymnasium.

Frågor och svar om beslutet kring fjärr- och distansundervisning

Senast ändrad: 2020-03-27 23:09