Gymnasie- och vuxenutbildning

Utifrån Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skånes rekommendation för gymnasieskolan är grundprincipen att Malmö stads gymnasieelever ska få undervisning i skolan.

På vuxenutbildningen sker från och med augusti en gravis återgång till mer undervisning på plats.

Sidan är uppdaterad senast:

Det här gäller inom gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning förlängs inte och slutar således att gälla efter den 1 april. Istället ska regionala och lokala förutsättningar i högre utsträckning avgöra om distansundervisning behöver bedrivas framöver. Vid terminsstarten i höst är huvudregeln undervisning på plats i skolan.

Det här gäller inom vuxenutbildningen

Folkhälsomyndigheten har hävt rekommendationen om distansundervisning inom vuxenutbildningen. Utbildningen kan framöver successivt återgå till mer undervisning på plats.

Drop-in håller stängt i vissa verksamheter

Flera av våra verksamheter tar inte emot besök tills vidare. Du kan fortfarande nå verkamheterna via telefon, mejl eller andra digitala kontaktvägar.

Relaterade nyheter