Gymnasie- och vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisningen kan ske på plats för eleverna i gymnasieskolan. Även inom vuxenutbildningen är närundervisning huvudregeln.

Sidan är uppdaterad senast:

Det här gäller inom gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens bedömning är att undervisningen sker på plats. Utifrån Folkhälsomyndighetens råd gör skolorna förebyggande insatser för att minska risken för smittspridning.

Det här gäller inom vuxenutbildningen

Närundervisning är huvudregel inom vuxenutbildningen. Däremot rekommenderas smittskyddsåtgärder så som att trängsel och stora samlingar undviks.

Relaterade nyheter