Åtgärder inom LSS och socialpsykiatri med anledning av coronavirus och covid-19

En del personer med funktionsnedsättningar tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. En beredskapsgrupp har tillsatts på funktionsstödsförvaltningen som arbetar med olika riskbedömningar och handlingsplaner. Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheternas råd och rekommendationer följs.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-03-27 09:39

Vissa verksamheter har tillfälligt stängt för allmänheten i syfte att hindra eventuell smittspridning. De dagliga verksamheterna har öppet endast för deltagare.

Dagliga verksamheter som har stängt för allmänheten

Följande dagliga verksamheter har stängt för allmänheten:

 • Café Kupan
 • Café Plugghästen
 • Café Rönnen
 • Café Ferdinand
 • Backa kök
 • Kulturhuset Teamus
 • Butik Holmgången
 • Bokbytet

Deltagare kan fortfarande gå till daglig verksamhet. Innehållet för verksamheterna är anpassade efter rådande situation.

Information från den dagliga verksamheten Hämtservice: vi hämtar i nuläget inte gods hos privatpersoner eller företag/organisationer. Kontakt: petra.fallman@malmo.se.

Kontakt

Vid frågor kan deltagare, anhöriga samt eventuella gode män/förvaltare kontakta ansvarig sektionschef för berörd daglig verksamhet.

Öppna verksamheter som är inställda

Följande verksamheter är inställda tills de får besked att de kan öppna igen:

 • Upplevelsehuset
 • Fänrik Rum Fem
 • Vänkretsen

Cafékvällarna på Garaget som anordnas av fritidsaktiviteter LSS är inställda mellan 19 mars och 30 april.

Kontakt

Upplevelsehuset: upplevelsehuset@malmo.se
Fänrik Rum Fem: lisbeth.nilsson@malmo.se
Vänkretsen: vankretsen.fsf@malmo.se
Garaget: michael.sundman@malmo.se

Funktionsstödsnämndens sammanträden har stängt för allmänheten

Funktionsstödsnämndens sammanträden har stängt för allmänheten den 23 mars och 27 april, enligt beslut av nämndsordförande. För frågor kontakta nämndsekreterare Jesper Salö på e-post jesper.salo@malmo.se.

Rollatorservice är inställt under våren

Vårens datum för rollatorservice på olika platser i Malmö är inställda. Behöver du service eller reparation kan du kontakta Hjälpmedelscentrum.

Rådgivning för anhöriga via telefon

Upplever du oro och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du som anhörig ringa till Malmö stad på nummer 040-34 10 00 och be att få bli kopplad till vår anhöriglinje som är öppen på vardagar klockan 08.00–16.30.

Senast ändrad: 2020-03-27 09:39