$left
$middle

LSS och socialpsykiatri

En del personer med funktionsnedsättningar tillhör riskgrupper. Funktionsstödsförvaltningen följer Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheternas råd och rekommendationer.

Sidan är uppdaterad senast:

Information om vård och omsorg

Vi följer de basala hygienrutinerna och är uppmärksamma på symtom. Vid misstänkt och konstaterad smitta använder personalen skyddsutrustning.

Tillsammans fortsätter vi förebygga smittspridning genom att hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymtom och ha god handhygien.

sv