LSS och socialpsykiatri

En del personer med funktionsnedsättningar tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. En beredskapsgrupp på funktionsstödsförvaltningen arbetar med olika riskbedömningar och handlingsplaner. Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheternas råd och rekommendationer följs.

Sidan är uppdaterad senast:

Vissa verksamheter ställer om och anpassar antalet deltagare eller besökare våren 2022. Andra tillfälligt stängt för allmänheten.

Information om vård och omsorg

Information från funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämndens sammanträden är vanligtvis öppna för allmänheten. På grund av risk för smittspridning är nämndens sammanträde i januari stängd för allmänheten. Mer om nämndens sammanträden finner du på malmo.se/fsn.

För frågor kontakta nämndsekreterare Jesper Salö på e-post jesper.salo@malmo.se.

Bibehållen habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS

Funktionsstödsnämndens ordförande har beslutat att Malmöbor som deltar i daglig verksamhet enligt LSS får bibehållen habiliteringsersättning vid frånvaro från daglig verksamhet från och med 11 januari och framåt. Beslutet syftar till att dels minska risken för smittspridning, dels till att privatekonomin inte ska påverkas om deltagarna stannar hemma vid symptom.

Är du hotad eller är rädd
för någon som du känner?

Om det är bråttom och du är rädd för ditt liv ring 112.