Coronaviruset och sjukdomen covid-19

Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och är beredda att förstärka våra insatser om det bedöms nödvändigt.

Sidan är uppdaterad senast:

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber. Även vid lindriga symtom.
  • Avstå från besök på äldreboenden och sjukhus.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Viktig information om coronaviruset och covid-19

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

Vill du hjälpa till?

Vi i Malmö stad är mycket tacksamma över att så många Malmöbor, företag och föreningar hör av sig till oss och vill hjälpa till med anledning av coronasituationen. Den solidariska kraften och medmänskligheten i staden framträder som tydligast i tider som dessa. Tillsammans är vi starka.

Vill ert företag skänka vårdmaterial?

Vi har ett stort behov av vårdmaterial just nu för att våra medarbetare ska kunna ta hand om Malmös äldre, sjuka och riskgrupper på ett säkert sätt. Allt vi får in kan hjälpa oss att rädda liv och minska smittspridningen.

Om du och ditt företag har möjlighet att hjälpa oss kan ni fylla i vårt digitala formulär.

Grundskola

Just nu är rekommendationen från regeringen att grundskolor har öppet som vanligt. Vårt fokus är att barnen ska må bra och få sin undervisning. Därför pågår förberedelser utifall situationen förändras.

Förskola

Malmö stad följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och välkomnar alla barn, personal och vårdnadshavare som är friska till förskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Malmö stad övergår från torsdag 19 mars till fjärr- och distansundervisning för elever på gymnasiet, vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Elever/studerande informeras av ansvarig rektor om hur utbildningen i de olika verksamheterna utformas tills vidare.

Äldreomsorg

Regeringen har infört nationellt besöksförbud på äldreboenden från den 1 april. Det är därför förbjudet från den 1 april att besöka våra verksamheter där äldre bor eller vistas. Detta för att minska risk för smittspridning hos de äldre som är mer känsliga för infektioner.

LSS och socialpsykiatri

Flera verksamheter inom LSS och socialpsykiatri håller tillfälligt stängt för allmänheten i syfte att hindra eventuell smittspridning.

Arbetsmarknad och socialtjänst

Vissa av verksamheterna inom arbetsmarknad och socialtjänsten har ändrat sin verksamhet och övergått till digitala besök istället för fysiska. I övriga verksamheter välkomnar vi friska besökare som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens råd.

Resor och stängda gränser

Allmänna sammankomster och arrangemang

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Malmö stad inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Senast ändrad: