Pressträffar med anledning av coronavirus och covid-19

Fredagen den 27 mars

Malmö stad förbereder och planerar inför en situation med personalbortfall och materielbrist. Rekryteringen av personal till hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen pågår för fullt och från och med tisdag den 31/3 kommer gymnasieelever erbjudas att hämta sin lunch.

Torsdagen den 19 mars

Malmö stad ger en övergripande lägesbild av stadens arbete med anledning av covid-19. Dessutom informerar man om att Malmö stads gymnasier och vuxenutbildning, inklusive Yrkeshögskolan, i dag ställer om till nätbaserad undervisning.

Måndagen den 16 mars

Måndagen den 16 mars kl 11 höll kommunstyrelsen ett extrainsatt möte med anledning av att spridningen av covid-19 ökat.

Senast ändrad: 2020-03-28 09:07