$left
$middle

Pressträffar

Onsdagen den 16 december, kl 14.00

Under mötet deltar Gisela Öst, direktör hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Anders Malmquist, direktör grundskoleförvaltningen och Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret.

Fredagen den 20 november, kl 10.00

Under mötet deltar Gisela Öst, direktör hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Anders Malmquist, direktör grundskoleförvaltningen, Lars Rehnberg, direktör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret och Susanne Serenhov, tf kulturdirektör.

Onsdagen den 28 oktober

Under mötet ger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret, en övergripande lägesbild av stadens arbete. Medverkar gör även Johan Hermansson, fritidsdirektör och Anne Mattsson, tf förvaltningsdirektör på Kulturförvaltningen.

Torsdagen den 18 juni

Under mötet ger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret, en övergripande lägesbild av stadens arbete. Medverkar gör även Gisela Öst, direktör på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Caroline Lundholm, enhetschef på fastighets- och gatukontoret samt Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen.

Torsdagen den 14 maj

Under mötet ger stadskontorets ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl en övergripande lägesbild av stadens arbete. Medverkar gör även grundskoledirektör Anders Malmquist och gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör Lars Rehnberg, som informerar om hur skol- och studentavslutningar ska genomföras på Malmö stads grund- och gymnasieskolor.

Torsdagen den 30 april

Malmö stad ger en övergripande lägesbild av stadens arbete.

Fredagen den 24 april

Malmö stad ger en övergripande lägesbild av stadens arbete med fokus på hälsa-, vård och omsorgsförvaltningens samt miljöförvaltningens arbete.

Torsdagen den 9 april

Malmö stad ger en övergripande lägesbild av stadens arbete. 

Fredagen den 27 mars

Malmö stad förbereder och planerar inför en situation med personalbortfall och materielbrist. Rekryteringen av personal till hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen pågår för fullt och från och med tisdag den 31/3 kommer gymnasieelever erbjudas att hämta sin lunch.

Torsdagen den 19 mars

Malmö stad ger en övergripande lägesbild av stadens arbete med anledning av covid-19. Dessutom informerar man om att Malmö stads gymnasier och vuxenutbildning, inklusive Yrkeshögskolan, i dag ställer om till nätbaserad undervisning.

Måndagen den 16 mars

Måndagen den 16 mars kl 11 höll kommunstyrelsen ett extrainsatt möte med anledning av att spridningen av covid-19 ökat.

sv