Uppdaterad 1 december 2020

1 december 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Transkribering av pressträff;
24 april 2020

Pressträff med anledning av covid-19, fredagen den 24 april kl 10.00.

Ja, hej och välkommen, ni som är här och ni som ser detta på webben.

Jag, Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg är här, ska sätta upp fler mickar,

Och Gisela Öst, förvaltningsdirektör på hälsovårdsförvaltningen

Samt Arvid Nordland enhetschef på miljöförvaltningen, vi tar först en lägesbild över arbetet, sedan fyller de andra på.

Jag vill backa lite till hur vi jobbar med detta och började i februari, och har haft tre inriktningar, skydda riskgrupper, minska smittspridning , det gör vi fortfarande, genom riktlinjer nationellt, jobbar med evidensbeprövade metoder och sedan tillsammans med andra kommuner, organisationer, och med oss alla som vistas i Malmö stad.

Det här blir allt viktigare: Vi kan inte klara uppdraget utan er alla.

Det gäller inte alla malmöbor utan även besökare.

Nu när vi närmar oss en situation med ökad smittspridning i Malmö, det är så att Malmö har snabbare smittspridning än övriga skåne, då gäller att vi håller i och ut i detta arbete, i grund och botten är det ansvar för oss som enskilda individer, ska vi minska smittspridning och skydda risk⁠grupp måste vi ta individuellt ansvar, som ni ser här har vi ökat avståndet - det behöver vi göra, särskilt när det är varmt och fint ute och håller avståndet och begränsar kontaktytor.

Det här är ett långsiktigt arbete, även om vi kan få en topp i slutet av maj kommer detta påverka samhället stort under lång tid. Statsministern pratar om månader, det är det vi har att förhålla oss till i Malmö.

När vi pratar om risk⁠grupp så vet vi att äldre är en särskild sådan, det försöker vi nå ut med, om man är i den riskgruppen och känner sig orolig kan man se Malmö.se där vi listar organisation som stöttar i form av samtalsstöd eller praktiska detaljer som kan hjälpa till. Man kan också ringa till vårt kontaktcenter och få hjälp där.

En sån sak som öppettider så kan man söka via vår hemsida.

Sedan risk⁠grupp i vår verksamhet, som ligger på hälsoförvaltningen.

Gisela Öst ska berätta mer om det.

-Tack, Per-Erik. Förvaltningens stora fokus är fortsatt att hindra smittspridning, vi kan inte slappna av: Det är viktigt att ha fullt fokus att hindra smittspridning, därför är vi angelägna om att stanna hemma om man känner sig sjuk eller känner minsta symtom, att man är uppdaterad på riktlinjer som finns med basal vårdrutin och att man för dialog med sin chef så vi vet hur vi kan stödja medarbetare ute i förvaltningen.

Inom förvaltningens verksamheter har vi fått mer spridning - vi har cirka 10 personer med konstaterad smitta, då det är sekretess kan jag inte säga var de finns, men så ser det ut. Det är ingen stor smittspridning, vi har det under kontroll.

Men som Per-Erik säger, Folkhälsomyndigheten ser att det kan bli en större spridning inom regionen, därför arbetar vi med förebyggande arbete för att klarar en eventuellt större smittspridning.

Region Skåne har behov av fler vårdplatser, i samband med det bedömer vi att vi kan upprätta särskilda covid-19-team, detta tillsammans med primärvården, vår ambition är att starta ett covid-19-team under nästa vecka, det består av sjuksköterskor, undersköter, fysioterapeutere och arbetsterapeuter samt får stöd av läkare från primärvården, tillsammans kommer dessa se till att kolla folk som är hemma, det bidrar till att minska antalet som besöker personer som har smitta eller symtom.

Covidteamet kommer utgå som kohortvården kommer ha, vi kommer ha kohortvård på ett korttidsboende på Lundavägen och har 44 platser.

Kohortvården är en mellanvårdsform och utgår alltså inte från regionens specialistvård.

Tillsammans på kohortvården är det enbart personer som har kosntaterrad smitta som kan vårdas, covidteamet gör bedömning av behov av kohortvårdd.

Fokus och ambition med detta är att hindra eller minska smittspridning över förvaltningens verksamheter, att öka trygghet i Malmö och hos medarbetare, att kvalitetssäkra bedömningar av patienters hälsotillstånd, vi kommer ha en teambaserad och samlad kompetens vilket ger tydligt arbetssät, med bra användning av skyddsutrustning.

Covidteamet startar alltså nästa vecka, kohortvården nästkommande vecka.

Det finns mycket frågor kring arbets- och skyddskläder och skyddsutrustning.

Det finns många tankar och åsikter om hur det ska vara.

Jag vill understryka att det är viktigt att följa myndigheters rekommendationer; det är där expertisen finns.

Vi har redovisat för er tidigare, att det är ett globalt och därmed nationellt en stor utmaning att få tag på skyddsutrustning.

Men staden, och förvaltningen, arbetar på massor med olika sätt, för att kunna få in leveranser i större omfång.

Detta sker också.

Vi ser att det kommer in leveranser av skyddsutrustning.

Det är viktigt att den används på ett korrekt och klokt sätt och i de situationer som myndigheterna rekommenderar.

Arbetskläder har varit en brist i vår organisation, men det är med glädje vi kan säga att arbetskläder nu är utrullade i stora delar av våra verksamheter.

Jag tror jag stannar där, så länge, och lämnar ordet till dig, Arvid.

-Tack så mycket!

Jag tänkte berätta lite om arbetet vi gör på miljö⁠förvaltningen och som vi tidigare berättat om angående trängsel på serveringar.

Vi samarbetar med smittskyddet i den frågan, för att hantera det på ett så bra sätt som möjligt.

Ingången var till en början att informera brett, till de verksamheter vi har i staden, som är berörda.

Se till att ha en dialog och ge råd i hur man kan anpassa verksamheterna för att motverka trängsel, och vi har också hanterat alla klagomål från allmänheten, där det finns misstanke där man anser att någon inte följer föreskrifterna.

Vi ser att många verksamheter gör bra anpassningar i sitt sätt att hantera trängsel.

Vi får också signaler om att det inte fungerar vissa tider på dygnet eller vissa områden eller verksamheter i staden.

Därför har vi bestämt oss för att lägga mer resurser på detta, och kommer avsätta tid för ett tiotal inspektörer från olika delar av miljö⁠förvaltningen som kan arbeta mer helhjärtat med frågan och fokusera på att göra besök vid tillfällen då vi tror trängseln är som störst.

Det planerar vi att kunna göra under en längre tid.

Det är inte ett kortsiktigt problem, vi behöver tänka månader mer än veckor.

Detta kommer innebära att vi kommer hitta verksamheter som inte klarar av att hantera trängsel på ett bra sätt, vid vissa tider, och då kommer de behöva anpassa verksamheterna ytterligare, i hur många besökare man har, strukturera köer till toaletter och uteserveringar, för att säkerställa att trängsel undviks vid alla tider på dygnet.

Här samarbetar vi med smittskyddet och har tagit fram ett gemensamt arbetssätt som vi kommer arbeta efter och har förberett dem på att vi nu kommer göra mer så de också är beredda på att agera om det visar sig att verksamheter inte sköter sig.

Vi vill också understryka:

Som besökte på restaurang eller kafé, är det viktigt att alla hjälps åt och tar ansvar.

Att vi respekterar de rekommendationer och riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten, och även det arbetssätt som varje verksamhet själva tar fram; vare sig det gäller avståndsmarkeringar i golv, eller informations⁠material som detta, som kan sättas upp i verksamheten - ska det vara ett sätt att påminna varandra att man kan hjälpa till och bidra till minskad smittspridning.

Jag vill också, som tagits upp av Per-Erik - det är inte bara uteserveringar som är en utmaning att hantera.

Vi får inte glömma att det gäller alla typer av nära kontakter med andra människor vi ska undvika så mycket det går.

Där tackar jag för mig.

-Tack.

Vi har alla ungefär samma budskap.

Det är viktigt att hålal kontakten med varandra, men hålla avstånden.

Alf Jönsson beskrev det på regionens pressträff igår - att vi ska hålla sju falaflar mellan varandra.

Man ska hålla avståndet.

Det är ett individuellt ansvar - är det för trångt kan man gå dit senare.

Det är viktigt att komma ihåg.

Ska vi ha en hanterbar smittspridning i Malmö och skåne måste vi alla ta ett individuellt ansvar.

Är man orolig för någon i riskgrupp eller en äldre i sin närhet finns anhöriglinjer.

Vår väg in i det är kontaktcentret: 040-341000, som man ringer - det är vägen in kring frågorna.

Vi håller där och öppnar för frågor.

Jag vill göra så att ni presenterar er, med namn och med vilken media ni representerar.

Detta är för de som tittar på oss via webben, så de vet vilka ni är.

Frågor?

-Tv4-nyheterna:

Arvid - angående kontrollerna, Stockholm ska skärpa kontroller av krogarna dygnet runt.

Hur kommer det fungera konkret?

Kommer ni också kunna göra det eller håller ni er till de andra kontrollerna?

-Vi kommer öka antalet kontroller, framförallt på de tider vi får indikationer om trängsel.

Det är kvällar, helger, och alla tider är aktuella, då folk samlas på uteserveringar, restauranger, eller kö till glasskiosken på stranden - vi ska vara på plats så mycket som möjligt och se till att det följs

-Det kommer bli dygnet runt?

Om folk inte vill flytta på sig, de har det mysigt, kommer ni då få hjälp av polis?

-I denna situation har inte vi som myndighet möjlighet att agera, det är smittskyddet som har möjlighet att stänga en verksamhet helt.

Jag vill understryka:

Det är viktigt att alla besökare tar ansvar och lyssnar på personalen som jobbar hårt för att skapa avstånd och ser till att det fungerar på uteserveringar.

Lyssnar, och hjälps åt att undvika trängsel.

Framförallt, om det är fullt, att man själv tänker efter och inte bidrar till trängseln.

Då kanske det är bättre att man kommer en annan tid.

-En fråga:

Flera har gjort reportage, på bland annat små torg.

Folk sitter väldigt trångt, vad talar för att folk kommer respektera det bättre nu?

-Vi för dialog och gör tillsyn för det i verksamheten.

Det är först och främst verksamheterna som behöver ta större ansvar i de fall det inte fungerar - de har mest att förlora om det inte fungerar, och de blir skickade till smittskydd, kan hela verksamheten stängas.

Då är det viktigt - vi har inte stängt restauranger, som skett i andra länder - vi vill att verksamheter ska kunna fortsätta ha öppet.

Men det ska också spridas över större tider, vill vi - det är tomt på många verksamheter stora delar av dagen.

Det är inte lika mycket folk i rörelse som tidigare - då är det viktigt att hålla ut i det också, så vi inte slutar tänka till och samlas många vid korta tillfällen, vid en solig eftermiddag eller lördag på lunch, mitt i stan.

-Kan det bli aktuellt med fysiska hinder, på uteserveringar, som det på Möllevångstorget?

-Det finns inga krav eller specifika saker som tas upp i föreskriften, det är upp till varje verksamhet att hitta de anpassningar som behövs för att det ska fungera.

Fysiska hinder är en möjlighet, man kan ordna med kölapps⁠system, och glesa ut mellan borden, och förmedla det till gästerna.

Ytterligare?

Nej, då tackar vi för idag och har möjlighet till individuella frågor. Tack så mycket!