Vill du hjälpa till med anledning av coronaviruset och covid-19?

Vi i Malmö stad är mycket tacksamma över att så många Malmöbor, företag och föreningar hör av sig till oss och vill hjälpa till med anledning av coronasituationen. Den solidariska kraften och medmänskligheten i staden framträder som tydligast i tider som dessa. Tillsammans är vi starka.

Sidan är uppdaterad senast: 2020-03-27 17:04

Har du utbildning inom eller erfarenhet av vårdarbete?

Vill du bidra med din kompetens som extra resurs? Malmös äldre och personer med funktionsnedsättningar behöver dig!

Vi söker med kort varsel ett större antal medarbetare till hemtjänst, vårdboende samt LSS och socialpsykiatri.

Frivillig utan vårdutbildning

Malmö stad vill gärna ta tillvara på frivilliga krafter. Kommunen har nu inlett ett arbete kring samverkan med frivilligorganisationer. Mer information om detta kommer. Just nu hänvisar vi med varm hand till de frivilligorganisationer och aktörer som redan finns etablerade i Malmö. Se nedan för exempel på några.

Har du tillgång till 3D-printer?

Har du eller ditt företag tillgång till en 3D-printer och vill hjälpa till att producera utrustning till sjukvården? Malmö stad och Minc har startat ett samarbete för att samordna insatsen.

Senast ändrad: 2020-03-27 17:04