$left
$middle

11. Hur går flytten till?

Det är en stor omställning för alla inblandade att ansöka om flytt till ett vård- och omsorgsboende (ett så kallat särskilt boende). Det kan kännas tungt både praktiskt och känslomässigt. Här har vi samlat lite information för att underlätta.

När en ansökan till ett vård- och omsorgsboende blir beviljad, har kommunen tre månader på sig att erbjuda en lägenhet. Du och din närstående kan önska ett specifikt boende men det finns ingen garanti att det blir just det boendet.

I väntan på en lägenhet kan man förbereda en del praktiska saker. I Malmö stads broschyr ”Till dig som är beviljad särskilt boende” finns bra information och vanliga frågeställningar. Malmö stads vård- och omsorgsboenden finns beskrivna med bild och text dels i broschyren "Sammanställning över Malmös vård- och omsorgsboenden" samt på Malmö stads hemsida. Broschyrerna kan du få via din biståndshandläggare.

Förhandsbesök är inte möjliga

Av hänsyn till de som bor på ett gruppboende så får man inte besöka boendet innan man blir erbjuden en lägenhet. Men du kan alltid kontakta ett boende för att få mer information om hur man arbetar och hur boendet ser ut.

Tänk på att det inte alltid är viktigast var boendet ligger geografiskt. Lika viktigt är att det passar din närstående utifrån de önskemål och behov som finns.

När den närstående blir erbjuden en lägenhet på ett särskilt boende bokas tid för visning. Anhöriga och närstående får se lägenheten och resten av boendet, och en välkomstbroschyr överlämnas.

Den närstående har tillsammans med anhöriga tre dagar på sig att tacka ja. Från det att man har tackat ja har man sju dagar på sig att flytta in.

Om man tackar nej till en plats får man ett nytt erbjudande om boende inom tre månader. Om du inte har något specifikt önskemål om boende kan du ofta få en plats snabbare.

Är den närstående på ett korttidsboende i väntan på ett särskilt boende har man inte möjlighet att tacka nej till erbjudet boende. Möjlighet finns dock att ställa sig i byteskö.

Boendet består av en egen lägenhet/rum som man själv möblerar. Det enda man inte behöver ta med är säng. Läs mer under "Bra att tänka på vid flytt – vanliga frågor och svar".

När flyttdagen kommer är det ofta med blandade känslor. Detta är personalen på våra boenden medvetna om. Tveka inte att be dem om hjälp.

”Om jag kunde få dig att tänka att där ett tar slut, påbörjas något annat. Något nytt, också i det som är er relation. Och det behöver inte bli sämre. Ni gör det bara på ett annat sätt. Ge det tid, det kommer att kännas bättre…”

Anhörighandboken, Anhörigas riksförbund

sv