$left
$middle

12. Information till dig som anhörig inför din närståendes flytt

Här följer en lista med sådant som du som anhörig kanske funderar över innan, under eller efter att din närstående flyttar in på ett vård- och omsorgsboende. Längst ner finns även en checklista över saker som bör tas med till boendet.

Via länken nedan hittar du information om hur man ansöker om boende, vilka boenden som Malmö stad erbjuder, hur själva processen för ansökan ser ut, vilken form av service man får på boendet, information om avgifter samt om vad som gäller om den närstående vill bo med sin partner på ett vård- och omsorgsboende.

Du som vill se exakt hur det går till från ansökan till inflyttning kan följa översikten för process för ansökan om vård- och omsorgsboende.

Kontaktman

För att både anhöriga och den närstående ska känna sig trygga tilldelas den boende en personlig kontaktman. Kontaktmannen har som uppdrag att se till att omvårdnaden ska fungera så bra som möjligt.

Välkomstsamtal och genomförandeplan

I anslutning till inflyttning erbjuds den närstående och anhöriga ett välkomstsamtal där det ges ytterligare information. En individuell plan upprättas också för hur din närståendes service och omsorg ska utformas.

Anhörigsamtal

En del boenden erbjuder kontinuerliga anhörigsamtal. Det är ett samtal med kontaktman eller annan person som handlar om hur du som anhörig har det. Det är ett bra sätt att lära känna varandra och lägga grunden till en bra relation.

Besöka sin närstående

Du som anhörig kan alltid komma på besök. Det finns inga bestämda besökstider men de flesta boenden uppskattar om du meddelar personalen att du kommer och hälsar på.

Avgifter för vård och omsorg

Som anhörig kan man undra vad som kommer hända med den närståendes ekonomi och hur man kan räkna ut vad stödinsatser kommer att kosta.

Folkbokföring

En fråga som ibland kommer upp är om den närstående ska skriva sig på boendet hen flyttar till. Svaret är att det gör man som man vill. Om man som anhörig bor kvar i den gemensamma bostaden vill man kanske inte ändra adress på den som flyttar, av känslomässiga eller praktiska skäl. Det är helt okej. Men för att kunna ansöka om bostadstillägg behöver den som flyttar till ett särskilt boende byta folkbokföringsadress.

Att ta med sig till boendet

Lägenheten är utrustad med höj- och sänkbar säng samt madrass. I övrigt möblerar och utrustar man själv sin lägenhet före inflyttning. Förbrukningsartiklar står den boende oftast för. Följ vår checklista så att något inte glöms bort!

Synpunkter

Anhöriga är alltid välkomna att höra av sig med frågor eller synpunkter eller för att boka möte med personal, sjuksköterska eller sektionschef på din närståendes boende.

sv