$left
$middle

15. Den närstående dör – vad händer nu?

Att vara anhörig till en person med demenssjukdom är för många en lång och utdragen sorgeprocess. Någon har kallat det för väntesorg – en process som börjar innan vi riktigt tillåter oss att sörja och som vi sedan går och bär på olika länge.

Vid ett dödsfall är det till en början mycket praktiskt som måste redas ut. Det tar både tid och kraft.

I Anhörigas riksförbund Anhörighandbok finns bra information samlad under rubriken ”Vid livets slut.” Anhörighandboken länkar även vidare till Skatteverkets information om dödsfall, Vårdhandboken om livets slut och Efterlevandeguidens checklista med vad man behöver tänka på.

”När jag gick vidare snurrade orden i mitt huvud. Och jag förstod att sorgen, den har inget fastlagt schema… Den kommer utan att vi själva bestämmer när den ska komma. Kanske i tiden före döden, tillsammans med den eller efteråt – när insikter och förlustens omfattning hinner i fatt oss… Och oavsett när och hur, är våra reaktioner och känslor precis som de ska. De är våra och för oss de rätta!”

Från Efterlevandeguiden

Utöver allt det praktiska som måste göras så kommer sorgearbetet som ser olika ut för alla. Det går aldrig att förutse hur den processen kommer att bli.

Viktigt är att ta hand om de känslor som kommer och att prata med dem man kan. Här listar vi även några stödfunktioner som kan göra det lättare att bära sorgen och gå vidare i livet.

Vem kan jag prata med?

Övriga länkar

sv