Digital utbildning hbtqi

Syftet med utbildningen är att säkerställa att anställda i Malmö stad har god kunskap och kännedom om hbtqi-personers rättigheter och förutsättningar. Utbildningen består av förinspelade filmer med tillhörande frågor och övningar som enkelt går att göra på exempelvis en arbetsplatsträff.

Målgrupp: Medarbetare och chefer.

Utbildningen är uppdelad i fem teman, en gemensam del och därefter fyra teman för målgrupperna chef, medarbetare, medarbetare som kommer i kontakt med kommuninvånare och medarbetare som arbetar med events. Arbetsgruppen genomför de teman som är relevanta för verksamheten.

Varje tema består av:

  • Förinspelad utbildningsfilm (15 min)
  • Övning
  • Quiz

Varje tema tar totalt cirka 1 timme att genomföra. Instruktioner, utbildningsfilmer och övningar hittar du nedan under respektive temarubrik. Utbildningen produceras av Jämställt.

1. Gemensam start

Den första delen ”Gemensam start” vänder sig till alla medarbetare och chefer. Nedan finns instruktioner till dig som ska leda utbildningen, instruktioner till den övning som görs i mitten av filmen samt ett quiz som görs efter filmen.

2. Chefer

Den andra delen ”Ledarskap” vänder sig till dig som är chef. Här kan du fördjupa dig kring hur du som chef kan skapa rätt förutsättningar och lyckas med ditt ansvar för att få en mer inkluderande verksamhet för både medarbetarna och kommuninvånarna.

Nedan finns en utbildningsfilm med tillhörande uppgifter samt länk till ett quiz som görs efter filmen.

3. Medarbetare

Den tredje utbildningsdelen vänder sig till alla medarbetare. Här kan du som medarbetare framförallt fördjupa dig i bemötandet mellan kollegor/medarbetare utifrån hbtqi-perspektiv.

4. Medarbetare i kontakt med kommuninvånare

Den fjärde utbildningsdelen "I mötet med malmöbon" vänder sig dig som kommer i kontakt med kommuninvånare i ditt arbete. Nedan finns en utbildningsfilm med tillhörande uppgifter samt länk till ett quiz som görs efter filmen.

5. Eventpersonal

Den sista utbildningsdelen "Eventpersonal" vänder sig dig som arbetar med arrangemangens publika delar. Här ingår kunskap om ett inkluderande bemötande utifrån ett hbtqi-perspektiv. Fokus ligger på vikten av att skapa trygghet för alla hbtqi-personer under event och på olika platser där det finns risk för kränkningar och hatbrott. Nedan finns en utbildningsfilm med tillhörande uppgifter samt länk till ett quiz som görs efter filmen.

sv