Digital utbildning hbtqi

I den här utbildningen lär du dig om hbtqi-begrepp, normer, rättigheter och bemötande. Utbildningen består av förinspelade filmer med tillhörande frågor och övningar som enkelt går att göra på exempelvis en arbetsplatsträff.

Målgrupp: Medarbetare och chefer.

Utbildningen är uppdelad i fem teman, en gemensam del och därefter fyra teman för målgrupperna chef, medarbetare, medarbetare som kommer i kontakt med kommuninvånare och medarbetare som arbetar med events. Arbetsgruppen genomför de teman som är relevanta för verksamheten.

Varje tema består av:

  • Förinspelad utbildningsfilm (15 min)
  • Övning
  • Quiz

Varje tema tar totalt cirka 1 timme att genomföra. Instruktioner, utbildningsfilmer och övningar hittar du nedan under respektive temarubrik. Utbildningen produceras av Jämställt.

1. Gemensam start

Den första delen ”Gemensam start” vänder sig till alla medarbetare och chefer. Nedan finns instruktioner till dig som ska leda utbildningen, instruktioner till den övning som görs i mitten av filmen samt ett quiz som görs efter filmen.

2. Chefer

Den andra delen ”Ledarskap” vänder sig till dig som är chef. Här kan du fördjupa dig kring hur du som chef kan skapa rätt förutsättningar och lyckas med ditt ansvar för att få en mer inkluderande verksamhet för både medarbetarna och kommuninvånarna.

Nedan finns en utbildningsfilm med tillhörande uppgifter samt länk till ett quiz som görs efter filmen.