Ung livsstil

Alla har rätt till en meningsfull fritid!
Vad gör vi med dina svar?
Svaren kommer fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen använda för att förbättra utbudet av aktiviteter i Malmö.
Visste du att...
Om du har roligt och skrattar mycket blir du mindre stressad.
sv