$left
$middle
Två elever samtalar över sina datorer. En ung lärare står mellan dem och visar något på den ena elevens skärm. De ser glada ut.
En ung lärare står vid sidan om en elev och pekar på något på elevens datorskärm.

Individuellt alternativ

För dig som inte riktigt vet vad du vill och fattas betyg för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen på Individuellt alternativ är helt anpassad för dig och tillsammans med dig skapar vi en studieplan efter dina behov.

Målet med dina studier på Bellevue gymnasium är att du ska nå behörighet till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Målet kan också vara att du förbereder dig för arbetslivet.

Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen och gymnasiekurser.

Bli redo för ditt nästa steg – vad det än är.

Detta kan du läsa

Om Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är ett av fyra introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Här läser du grundskoleämnen du inte är klar med för att du ska bli behörig till vidare studier, som till exempel ett nationellt gymnasieprogram, vuxenutbildning eller annat introduktionsprogram. Utbildningen är individuellt anpassad utifrån dina behov.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker.

Illustration på gul bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om Individuellt alternativ? Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare Mim-Hanna Dahlgren, 0768-88 02 95.

Kontaktinformation och länkar

sv