$left
$middle
En elev sitter och pratar med en vägledare i kontorsmiljö.
En elev sitter och pratar med en vägledare i kontorsmiljö.

Introduktionsprogram

För dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet. På våra introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid.

Våra introduktionsprogram

Viktigt att komma ihåg är att antagning till programinriktat val görs i mån av plats efter att alla behöriga sökande till det nationella programmet fått plats.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram:

Programinriktat val – hotell och turism

En utbildning för dig som vill studera på det nationella programmet hotell och turism men saknar behörighet.

Du tänker dig en framtid inom turism, hotell- och konferensverksamhet. Du kan börja jobba direkt efter avslutat nationellt program.

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker. Läs mer om vilka introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Illustration på mörkgrön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om våra programinriktade val? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren. Kontakta Jonas Möller, 0708-30 57 50 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv