$left
$middle
Närbild på en hand som håller på attt skriva en matematisk formel på en vittavla med en svart penna.
Närbild på en hand som håller på attt skriva en matematisk formel på en vittavla med en svart penna.

Naturvetenskap

På inriktningen naturvetenskap har du som elev stor valfrihet att själv utforma delar av din utbildning.

Du kan välja fördjupningskurser inom naturvetenskap eller fördjupa dina språkkunskaper genom att läsa extra mycket språk.

Om inriktningen

Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Matematikstudierna har en viktig plats på programmet eftersom den naturvetenskapliga metoden och arbetssättet, samt många av de vetenskapliga modeller du kommer i kontakt med, beskrivs med matematikens hjälp.

Väljer du att fördjupa dig i matematik kan du hinna läsa en del högskolematematik redan på gymnasiet.

Illustration på mörkgrön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om naturvetenskapsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren. Kontakta Kent Ilskog Persson, 0738-56 46 37 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv