$left
$middle
Teknikelever på bild

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill veta mer om digital teknik, dess möjligheter och utveckling. Du får lära dig att utveckla en idé, designa, konstruera och producera. Teknikutveckling innebär att simulera, bedöma rimligheter och dra slutsatser.

Du får också inblick i hur tekniskt innehåll och modeller presenteras med interaktiva och digitala medier.

Vi erbjuder inriktning

Design och produktutveckling

Du får lära dig designprocess och designmetodik. Arbetsformerna är kreativa och problemlösande. Du får också utveckla kunskaper inom design och produktutveckling där datorstyrd design och konstruktion står i centrum.

Detta läser du

Under året

År 1

Under första året på teknikprogrammet lär du dig grunderna inom teknikutveckling. Hur du arbetar i grupp och tar hjälp av varandras kompetenser för att slutföra ett produktutvecklingsprojekt. Första året läggs också grunden för den matematik och fysik som krävs för att kunna förstå tillämpad fysik som tex mekanik, hållfasthetslära och konstruktion.

År 2

Under andra året fördjupar du dina kunskaper inom designprocessen. Du lär du dig bild och form, design, CAD och andra verktyg och kunskaper som är viktiga för produktutveckling och konstruktion. Du får möjligheter att gå från idé till produkt i vår 3D-skrivare.

År 3

Under det sista året på Teknikprogrammet får du möjlighet att lära dig mer om entreprenörskap och testa dessa kunskaper när du med andra klasskamrater driver ett UF-företag. Du blickar också framåt mot högskola och universitet genom att fördjupa dig i matematik, fysik och konstruktion. Gymnasiearbetet som du skriver är ett resultat av den resa och progression som du gjort under din tid på gymnasiet.

En bred utbildning

Teknikprogrammet på Malmö Citadellsgymnasium ger kunskap om teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Det är också en del av skolans profil och en viktig pusselbit i vår gemensamma framtid.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet, UF, ingår i din utbildning. Undervisningen ska främja kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Genom att starta och driva ett företag lär du dig företagande på riktigt, att bygga upp ett nätverk och att växa som människa.

Efter gymnasiet

Du blir efter avslutad utbildning väl förberedd för vidare studier till framtida jobb som exempelvis arkitekt, civilingenjör, entreprenör, industridesigner, läkare, pilot, projektledare eller utvecklare.

Illustration på mörkblå bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om teknikprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Emma Erlandsson, 0721-57 91 50, om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv