$left
$middle
Ung kille i grön tröja ser fundersam ut
Ung kille i grön tröja ser fundersam ut

Försäljnings- och serviceprogrammet

Du som är intresserad av handel och försäljning och ser gymnasieutbildningen som ett steg på vägen mot ett framtida yrke har möjligheten att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden genom att läsa försäljnings- och serviceprogrammet.

Ett yrkesliv i handelsbranschen

Handeln växer och branschens arbetsmarknad är stor och stän­digt i förändring till följd av trender, ny teknik och förändringar i konsu­menternas köpvanor. Programmet ger dig en bred grund att stå på inför ett yrkesliv i handelsbranschen.

Grundläggande högskolebehörighet

Vi ger dig också möjligheten att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsförlagt lärande

Du får totalt 17 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) med erfarna handledare som tar hand om dig på bästa sätt ute på arbetsplatserna. Service, ekonomi, administration, affärsmässighet och entreprenörskap är viktiga delar i utbild­ningen.

Framtida yrken och utbildningar

Efter försäljning- och serviceprogrammet kan du välja om du vill börja arbeta direkt eller studera vidare. Exempel på yrken som du kan söka är olika säljarjobb, både i butik men även som företagssäljare, inköpare, butikschef och arbeten inom näthandel.

Studier

För att utbilda dig inom online-marknadsföring och till företagssäljare kan du läsa på yrkeshögskolan. Det finns många skolor som erbjuder utbildningar inom dessa områden. Du kan även läsa utbildningar på högskolan exempelvis inom digital affärsutveckling.

För att utbilda sig till butiksledare går du oftast en yrkeshögskoleutbildning där du får lära dig mer om exempelvis försäljning, ledarskap och ekonomi. Det är också vanligt med internutbildningar och att man “klättrar” inom företaget.

Detta läser du

Under året

År 1

Det första året på försäljnings- och serviceprogrammet består av grundläggande karaktärsämnes kurser för att skapa en god förståelse för försäljning och service.

Du får även träffa externa föreläsare och åka på studiebesök för att få ytterligare insikt i de olika yrken som finns inom försäljning och service.


År 2

Det andra året bygger på vidareutveckling av karaktärsämnes kurser för att öka förståelsen för försäljning och service.

Det ingår sju veckors APL för att testa kunskaperna, få en insikt i arbetslivet och för att utveckla vidare kontakter med arbetslivet.

Du får även träffa externa föreläsare och åka på studiebesök för att få ytterligare insikt i de olika yrken som finns inom försäljning och service.

År 3

Under större delen av det tredje året driver eleverna UF-företag. Att driva ett UF-företag ger dig möjligheten att se kopplingen mellan dina kurser i skolan och att driva ett riktigt företag.

Det ingår 9 veckors APL för att ytterligare testa dina kunskaper och för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Du får även träffa externa föreläsare och åka på studiebesök för att ytterligare öka förståelsen för olika yrken som finns inom försäljning och service.

Illustration på grön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om försäljnings- och serviceprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Anna Herbertsson, 0768-54 66 85, om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv