$left
$middle
Närbild av fyra provrör med korklock. I bakgrunden syns ett bord.
Närbild av fyra provrör med korklock.

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap på det naturvetenskapliga programmet ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Om inriktningen

Du fördjupar dig inom både biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.

Framtida yrken och utbildningar

Naturvetenskapsprogrammet är ett brett program som öppnar många dörrar. Fokus ligger på matematik och de naturvetenskapliga ämnena vilket innebär att du i framtiden kan ha som mål att arbeta som läkare, tandläkare, civilingenjör, fysioterapeut till exempel.

Studier

För att bli läkare måste du läsa 6 år på läkarprogrammet där studenterna möter baskunskap inom medicin på teoretisk nivå och även verksamhetsförlagd tid ute i sjukvårdens olika verksamheter. Efter utbildningen kan studenterna ansöka om lärarlegitimation och för att bli specialistläkare sker en vidareutbildning vilket kallas ST.

För att utbilda dig till fysioterapeft läser du på fysioterapeftprogrammet som är ett kandidatprogram på 180 poäng vilket tar 3 år.

Utbildningarna till civilingenjör är många och de har olika inriktningar, exempelvis finns inriktningarna maskinteknik, informationsteknik och datateknik. Utbildningarna är 5 år och efter examen når du en yrkesexamen på avancerad nivå.

Illustration på grön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om naturvetenskapsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Anna Herbertsson, 0768-54 66 85, om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv