$left
$middle
Biblioteket

Introduktionsprogram

För dig som inte är behörig till våra program finns möjlighet att läsa ett av våra två programinriktade val.

Våra introduktionsprogram

På programinriktat val läser du in de kurserna som saknas för behörighet till ett nationellt program. Du följer samtidigt den vanliga undervisningen med resten av klassen.

Vi erbjuder programinriktat val inom följande utbildningar:

  • Estetiska programmet
  • Humanistiska programmet

Programinriktat val erbjuds i mån av plats på alla nationella program.

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker. Läs mer om vilka introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Illustration på lila bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om våra introduktionsprogram?

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du har frågor om utbildningsalternativen.

Kontaktinformation och länkar

sv