$left
$middle
En växt som växer mellan sprickorna i en betongvägg.

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut? Framtiden kräver samhällsförändringar både på nationell och internationell nivå.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor och undersöker olika lösningar på miljöproblem, konflikter, klassklyftor, ojämlikhet och segregation.

Om inriktningen

Med olika samhällsvetenskapliga metoder och teorier lär du dig att tolka och förstå världen och samhällsfrågorna bättre. Vi arbetar utifrån en treårig utveckling kopplat till examensmålen för samhällsprogrammet som innebär att genom ämnesövergripande projekt i varje årskurs förbereds eleverna för sitt gymnasiearbete i årskurs tre och mot högre studier.

Utvecklingen sker genom att utforska världen först lokalt, sedan regionalt och till sist globalt. Den här processen fördjupar din förståelse för de samhällsproblem och utmaningar som finns i framtiden.

Profil: Hållbart samhälle

Framtiden kräver samhällsförändringar både på nationell och internationell nivå. Profilens fokus ligger på ett hållbart samhälle utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. 

I arbetet med hållbarhetsfrågor undersöker vi bland annat olika lösningar på miljöproblem, konflikter, klassklyftor, ojämlikhet och segregation. Vi strävar efter att arbetet ska kännas meningsfullt och kopplat till verkligheten. Detta gör vi bland annat genom att göra fältstudier, planera hållbara städer, arrangera FN-rollspel samt samarbeta med olika organisationer. Med olika samhällsvetenskapliga metoder och teorier lär du dig tolka och förstå världen och aktuella samhällsfrågor. 


Illustration på lila bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om SA-samhällsvetenskap? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Pia Lindgren, 0768-84 14 54 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv