$left
$middle
Närbild på ett mikroskop och 

Naturvetenskapsprogrammet

Som enda skola i Malmö erbjuder vi naturvetenskapligt program med de båda profilerna Kriminalteknik respektive Medicinteknik.

Vi erbjuder dessutom specialiseringskurser i årskurs 3 som fördjupning. Du kan läsa spännande kurser såsom kriminalteknik, läkemedelskemi, medicinteknik och forskning och matematik specialisering med inriktning kriminalteknik.

Vi erbjuder inriktning

Naturvetenskap

Inriktning naturvetenskap är den inriktning som ger bredast behörighet till högskolan. Här läser du de klassiska naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi med möjligheter till fördjupning. På inriktningen kan du även välja mellan våra två profiler Kriminalteknik samt Medicinteknik.

Detta läser du

Under året

År 1 och år 2

Under ditt första och andra år läser du klassisk naturvetenskap med inslag av kriminalteknik och medicinteknik.

De naturvetenskapliga ämnen som du läser är biologi, kemi, fysik och matematik.

Du gör laborationer varje vecka i våra egna välutrustade labbsalar. Du får bland annat göra DNA-analys och syntes av läkemedel.

År 3

Under ditt tredje år läser du naturvetenskaplig fördjupning och specialisering.

Du läser kurser med extra många laborationer.

Vi erbjuder specialiseringskurser i årskurs 3 som fördjupning; Kriminalteknik, Läkemedelskemi, Medicinteknik och forskning och Matematik specialisering med inriktning Kriminalteknik.

Du får göra flera studiebesök och komma i kontakt med universitet och företag.

Spännande fördjupningskurser

Det naturvetenskapliga arbetssättet med många laborationer tillsammans med matematik utgör stommen i utbildningen. Du kan välja spännande och utmanande fördjupningskurser i matematik, kriminalteknik, läkemedelskemi och medicinteknik.

Naturvetenskapsprogrammet på Pauliskolan är certifierat enligt de kvalitetskriterier som Teknikcollege Skåne ställer.

Vi har nära samarbete med företag och universitet i regionen. Våra utbildningar är därför anpassade till de behov som företag har. Vi knyter din utbildning närmare industrin genom studiebesök och genom föreläsare från näringslivet som kommer till skolan.

Kontaktinformation och länkar

sv