$left
$middle
En elev får hjälp av en lärare att använda en borrmaskin.
En elev får hjälp av en lärare att använda en borrmaskin.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Detta är en utbildning som passar dig som tycker om att arbeta praktiskt med reparationer och skötsel.

Fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program.

En praktisk utbildning

  • Du får kunskaper inom fastighetsskötsel som innefattar tillsyn av lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar.

  • Du lär dig renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader, till exempel måleri.

  • Du får lära dig att sköta underhållet av utemiljöer med trädgårdsmaskiner och trädgårdsverktyg samt anläggningsarbete som till exempel kan vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar.

  • I arbetet ingår att kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner samt att lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet.

  • Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

Praktik

Under dina fyra år kommer du också att ha 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Detta läser du

Efter utbildningen

Efter avslutat program ska du vara rustad en anställning i kommunen eller på ett företag som erbjuder service av fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Illustration på rödlila bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om programmet för fastighet, anläggning och byggnation? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Sarah Ebeling Garmendia, 0702-34 68 44 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv