$left
$middle
En elev och två lärare skrattar tillsammans.
En elev och en lärare skrattar tillsammans.

Individuella programmet

Individuella programmet är en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar.

Du får en egen studieplan som utformats för att passa just dig.

Individuell studieplan

När du går individuella programmet läser du ämnesområden, men har också möjlighet att kombinera detta med att läsa ämnen. I din studieplan framgår vilka ämnesområden och kurser du läst.

Dina tankar och åsikter om hur och vad du vill jobba med är viktigt och lärarna tar stor hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen.

För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och mår bra. Din utbildning är viktig.

Den garanterade undervisningen är 3 600 timmar fördelade på fyra år. På individuella programmet läser du sex ämnesområden.

Praktik

Under ditt sista skolår hos oss erbjuds du att göra praktik för att få kontakter med arbetslivet och framtida sysselsättning.

Detta läser du

Efter utbildningen

På individuella programmet ges inga betyg. Vid avslutad skolgång får du ett gymnasiesärskolebevis.
Illustration på rödlila bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om individuella programmet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Sarah Ebeling Garmendia, 0702-34 68 44 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv