Elevers syn på skolan

Här kan du ta del av hur elever i Malmö bland annat ser på skolan och vad som behöver utvecklas för att förbättra deras studiemiljö, skapa lust att lära, främja elevernas psykiska hälsa och skapa utrymme för delaktighet och inflytande.

Kontaktinformation och länkar

sv