Skola & utbildning

Allt fler Malmöbor har en högre utbildning. Samtidigt saknar ungefär var tredje arbetssökande i Malmö eftergymnasial utbildning. Andelen elever som når gymnasiebehörighet har ökat och det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 har ökat.

Meritvärde läsåret 2018/2019
230,5

Eftergymnasial utbildning i Malmö

Sedan 2000-talet har Malmö haft en stark utveckling av andelen högutbildade. 33,2 procent av Malmös befolkning har idag en eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, vilket är en ökning med 15 procentenheter från år 2000. Motsvarande ökning för hela Sverige är 11 procentenheter. Det placerar Malmö på 23:e plats av 290 kommuner enligt SCB:s statistik (2018).

Andel av Malmös befolkning, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
33,2%

Meritvärde i Malmö

Det genomsnittliga meritvärdet i Malmös kommunala grundskolor är något lägre än rikets meritvärde på 231,3. Stockholm har betydligt högre meritvärde, 257,2. Göteborg ligger lägre på 228,1 (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund).

Källa: Skolverket.

Meritvärde i Malmö (oktober 2018)
230,5

Gymnasiebehörighet i Malmö

78,8 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till gymnasiet läsåret 2017/2018, jämfört med föregående läsår på 75,8 procent (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund).

Källa: Skolverket.

78,8%
behörighet till gymnasiet 2017/2018

Barn i förskolan

Chanserna att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan är större bland de barn som gått i en förskola av hög kvalitet. Förskolan har potential att verka socialt utjämnande och tidiga investeringar i förskolan ger hög utdelning i ett perspektiv av ett livslångt lärande. Av dessa anledningar är det därför viktigt att så många barn som möjligt går i en förskola av hög kvalitet.

  • Antal förskolor: ca 210
  • Antal barn i förskoleåldern: Under 2019 var den siffran i ungefär 20 000.
  • Andelen barn i förskolan (avser barn 3-5 år): 95 procent.
95%
andelen barn i förskolan (3-5 år)