Skola & utbildning

Allt fler Malmöbor har en högre utbildning. Samtidigt saknar ungefär var tredje arbetssökande i Malmö eftergymnasial utbildning. Andelen elever som når gymnasiebehörighet har ökat och det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 har ökat.

Meritvärde läsåret 2018/2019
219,4

Eftergymnasial utbildning i Malmö

Sedan 2000-talet har Malmö haft en stark utveckling av andelen högutbildade. 50,7 procent av Malmös befolkning har idag en eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, vilket är en ökning med 18,1 procentenheter från år 2000. Motsvarande ökning för hela Sverige är 13,6 procentenheter. Det placerar Malmö på 19:e plats av 290 kommuner enligt SCB:s statistik (2019).

Andel av Malmös befolkning, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
50,7%

Meritvärde i Malmö

Det genomsnittliga meritvärdet i Malmös kommunala grundskolor är 219,4 och rikets meritvärde ligger på 239,9 (2018/19). Stockholm har betydligt högre meritvärde, 265,4. Göteborg ligger lägre på 242,4 (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund).

Källa: Skolverket.

Meritvärde i Malmö
219,4

Gymnasiebehörighet i Malmö

75,8 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till gymnasiet läsåret 2018/19, samma som föregående läsår (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund).

Källa: Skolverket.

75,8%
behörighet till gymnasiet 2018/19

Barn i förskolan

Chanserna att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan är större bland de barn som gått i en förskola av hög kvalitet. Förskolan har potential att verka socialt utjämnande och tidiga investeringar i förskolan ger hög utdelning i ett perspektiv av ett livslångt lärande. Av dessa anledningar är det därför viktigt att så många barn som möjligt går i en förskola av hög kvalitet.

  • Antal förskolor: ca 210
  • Antal barn i förskoleåldern: Under 2019 var den siffran i ungefär 20 000.
  • Andelen barn i förskolan (avser barn 3-5 år): 95 procent.
95%
andelen barn i förskolan (3-5 år)