Skola & utbildning

Allt fler Malmöbor har en högre utbildning. Samtidigt saknar ungefär var tredje arbetssökande i Malmö eftergymnasial utbildning. Andelen elever som når gymnasiebehörighet har ökat och det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 har ökat.

Meritvärde läsåret 2020/21
229,8

Eftergymnasial utbildning i Malmö

Sedan 2000-talet har Malmö haft en stark utveckling av andelen högutbildade. 52,1 procent av Malmös befolkning har idag en eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, vilket är en ökning med 19,5 procentenheter från år 2000. Motsvarande ökning för hela Sverige är 15,0 procentenheter. Det placerar Malmö på 7:e plats av 290 kommuner enligt SCB:s statistik (2021).

Andel av Malmös befolkning, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
52,1%

Meritvärde i Malmö

Det genomsnittliga meritvärdet i Malmös kommunala grundskolor är 229,8 medan rikets meritvärde ligger på 232,1. Stockholm har 248,1 och Göteborg 220,2.

Källa: Skolverket.

Meritvärde i Malmö
229,8

Gymnasiebehörighet i Malmö

81,2 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till gymnasiet läsåret 2020/21, en höjning med 3,4 procentenheter från föregående läsår.

Källa: Skolverket.

80,3%
behörighet till gymnasiet 2020/21

Barn i förskolan

Chanserna att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan är större bland de barn som gått i en förskola av hög kvalitet. Förskolan har potential att verka socialt utjämnande och tidiga investeringar i förskolan ger hög utdelning i ett perspektiv av ett livslångt lärande. Av dessa anledningar är det därför viktigt att så många barn som möjligt går i en förskola av hög kvalitet.

  • Antal kommunala förskolor för 2021 var 199.
  • Antal barn i 1-5 årsåldern i kommunala förskolor under 2021 var 15 800.
  • Andel barn i kommunala förskolor (avser 1-5 år) var 83 procent.
83%
andel barn i förskolan (1-5 år)
sv