Skola & utbildning

Allt fler Malmöbor har en högre utbildning. Samtidigt saknar ungefär var tredje arbetssökande i Malmö eftergymnasial utbildning. Andelen elever som når gymnasiebehörighet har ökat och det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 har ökat.

Meritvärde läsåret 2019/20
235,8

Eftergymnasial utbildning i Malmö

Sedan 2000-talet har Malmö haft en stark utveckling av andelen högutbildade. 51,5 procent av Malmös befolkning har idag en eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, vilket är en ökning med 18,9 procentenheter från år 2000. Motsvarande ökning för hela Sverige är 14,3 procentenheter. Det placerar Malmö på 23:e plats av 290 kommuner enligt SCB:s statistik (2020).

Andel av Malmös befolkning, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
51,5%

Meritvärde i Malmö

Det genomsnittliga meritvärdet i Malmös kommunala grundskolor är 235,8 och rikets meritvärde ligger på 236,0 (2019/20). Stockholm har betydligt högre meritvärde, 256,8. Göteborg ligger lägre på 229,2 (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund).

Källa: Skolverket.

Meritvärde i Malmö
235,8

Gymnasiebehörighet i Malmö

77,8 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till gymnasiet läsåret 2019/20, en höjning med två procentenheter från föregående läsår (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund).

Källa: Skolverket.

77,8%
behörighet till gymnasiet 2019/20

Barn i förskolan

Chanserna att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan är större bland de barn som gått i en förskola av hög kvalitet. Förskolan har potential att verka socialt utjämnande och tidiga investeringar i förskolan ger hög utdelning i ett perspektiv av ett livslångt lärande. Av dessa anledningar är det därför viktigt att så många barn som möjligt går i en förskola av hög kvalitet.

  • Antal kommunala förskolor för 2021 var 199.
  • Antal barn i 1-5 årsåldern i kommunala förskolor under 2021 var 15 800.
  • Andel barn i kommunala förskolor (avser 1-5 år) var 83 procent.
83%
andel barn i förskolan (1-5 år)