Trygghet och säkerhet

Följande utveckling kan ses utifrån resultaten som Polisen fått från de som svarat på den lokala trygghetsmätningen (svarsfrekvens i Malmö drygt 54 procent).

Andel Malmöbor som inte utsatts för brott det senaste året
70,2%

Andel brottsutsatta

Andelen Malmöbor som uppger att de inte utsatts för brott de senaste 12 månaderna har minskat 2020 (70,2%) jämfört med 2019 (71,8%).

Andelen som har blivit utsatta för fysiskt våld är oförändrad 2020 (1,6%) jämfört med 2019 (1,6%). De som anger att de har utsatts för stöld gäller en minskning för 2020 (12%) jämfört med 2019 (14%).
Källa: Polisen

1,6%
Har utsatts för fysiskt våld det senaste året

Upplevd otrygghet och problembild

Känslan av otrygghet hos Malmöborna är fortsatt hög och har varierat över tid sedan 2016. Oron att utsättas för någon typ av brott har dock minskat 2020 (73,5%) jämfört med 2019 (74,5%), vad gäller oron kring utomhusstörningar och personer som bråkar, slåss och stör ordningen har det minskat.
Källa: Polisen

19%
Har avstått från aktivitet på grund av rädsla för brott

Skjutningar och sprängningar

Redovisningen av dödligt våld med skjutvapen i Sverige började 2011. Sedan dess har det totala antalet skjutningar ökat i landet. I Malmö har antalet skjutningar minskat 2020 jämfört med föregående år.

  • Totalt antal skjutningar: 20 (2020), 34 (2019), 47 (2018), 65 (2017) och 61 (2016).
  • Totalt antal sprängningar: 17 (2020), 36 (2019), 39 (2018), 62 (2017) och 43 (2016.
  • Totalt antal döda: 3 (2020), 7 (2019), 12 (2018), 7 (2017) och 7 (2016).
  • Totalt antal skadade: 5 (2020), 13 (2019), 23 (2018), 35 (2017) och 31 (2016.

Källa: Polisen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

20
Antalet skjutningar 2020

Utomhusstörningar

Andelen Malmöbor som upplever problem med folk som bråkar och slåss har minskat 2020 (15 procent) jämfört med 2019 (18 procent). Likaså gäller andelen som upplever problem med narkotikapåverkade personer utomhus, där siffran gått från 21 procent 2019 till 19 procent 2020.

Även färre Malmöbor upplever att kvinnor antastas utomhus 2020 (12 procent) än 2019 (13 procent).
Källa: Polisen

74%
Har varit orolig för brott det senaste året

Hatbrott

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av något följande:

  • Hudfärg
  • Nationellt eller etniskt ursprung
  • Trosbekännelse
  • Sexuell läggning
  • Könsöverskridande identitet, uttryck eller annan liknande omständighet

Under 2020 identifierades i Sverige 3 709 anmälda brott med ett hatbrottsmotiv varav 169 anmäldes i Malmö, jämfört med 2016 då 222 anmäldes i Malmö.

Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

169
Hatbrott anmäldes i Malmö under 2020