Trygghet och säkerhet

Brottsligheten i Malmö går ner, det visar data från polisen. Färre Malmöbor uppger att de utsätts för brott och antalet polisanmälningar om brott minskar. Samtidigt är oron för att bli utsatt för brott stor och känslan av otrygghet hög. Utvecklingen ser likadan ut i många andra delar av landet.

Andel Malmöbor som inte utsatts för brott det senaste året
76,7%

Andel brottsutsatta

Andelen Malmöbor som uppger att de inte utsatts för brott de senaste 12 månaderna har ökat 2019 (76,7 procent) jämfört med 2018 (75,4 procent).

Andelen som har blivit utsatta för fysiskt våld har minskat 2019 (1,6 procent) jämfört med 2018 (2,2 procent). Medan fler anger att de har utsatts för stöld 2019 (14 procent) än 2018 (12 procent).
Källa: Polisen

1,6%
Har utsatts för fysiskt våld det senaste året

Upplevd otrygghet och problembild

Känslan av otrygghet hos Malmöborna är fortsatt hög och har ökat över tid sedan 2016. Oron att utsättas för någon typ av brott har dock minskat 2019 (74 procent) jämfört med 2018 (75,4), medan oron kring utomhusstörningar och personer som bråkar, slåss och stör ordningen har ökat.
Källa: Polisen

18%
Har avstått från aktivitet på grund av rädsla för brott

Skjutningar och sprängningar

Redovisningen av dödligt våld med skjutvapen i Sverige började 2011. Sedan dess har det totala antalet skjutningar ökat i landet. I Malmö har antalet skjutningar minskat 2019 jämfört med föregående år.

  • Totalt antal skjutningar: 26 (tom nov 2019), 49 (2018), 65 (2017).
  • Dödsskjutningar: 6 (tom nov 2019), 12 (2018), 7 (2017).
  • Skjutningar med skadade offer: 13 (tom nov 2019), 14 (2018), 35 (2017).
  • Skjutningar utan personskador: 7 (tom nov 2019), 23 (2018), 23 (2017).

Antalet sprängningar ligger fortfarande högt i Malmö men har minskat under 2019 (28 stycken tom november) jämfört med 2018 (45 stycken) och 2017 (58 stycken).
Källa: Polisen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

26
Antalet skjutningar 2019

Utomhusstörningar

Andelen Malmöbor som upplever problem med folk som bråkar och slåss har ökat 2019 (18 procent) jämfört med 2018 (17 procent). Likaså gäller andelen som upplever problem med narkotikapåverkade personer utomhus, där siffran gått från 22 procent 2018 till 23 procent 2019.

Däremot upplever färre Malmöbor att kvinnor antastas utomhus 2019 (13 procent) än 2018 (14 procent).
Källa: Polisen

74%
Har varit orolig för brott det senaste året

Hatbrott

Under 2018 var främlingsfientliga/rasistiska brott vanligast i Stockholm (77 brott/100 000 inv.) jämfört med Malmö (46) och Göteborg (45). Samma gäller sexuell läggning: Stockholm (11), Malmö (7), Göteborg (6). Antisemitiska brott var högre i Malmö (7) jämfört med Stockholm (4) och Göteborg (3). Kristofobiska brott var högst i Göteborg (3) följt av Stockholm (2) och Malmö (1). Islamofobiska brott var ungefär samma i de tre storstadskommunerna.

Totalt anmäldes 238 brott i Malmö med hatbrottsmotiv under 2018. I Stockholm var siffran 979 och i Göteborg 373. I hela landet anmäldes samanlagt 7 090 hatbrott 2018.
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

238
Hatbrott anmäldes i Malmö under 2018