Trygghet och säkerhet

Följande utveckling kan ses utifrån resultaten som Polisen fått från de som svarat på den lokala trygghetsmätningen 2021 (svarsfrekvens i Malmö 50,3 procent) samt i polisens statistik över antal döda i samband med bekräftade skjutningar.

Andel Malmöbor som inte utsatts för brott det senaste året
74,5%

Andel brottsutsatta

Andelen Malmöbor som i trygghetsundersökningen uppger att de inte utsatts för brott de senaste 12 månaderna har ökat 2021 (74,5%) jämfört med 2020 (70,2%).

Andelen som har blivit utsatta för fysiskt våld är oförändrad 2021 (1,6%) jämfört med 2020 (1,6%).

Andelen invånare som anger att de har utsatts för stöld har minskat något 2021 (11,4%) jämfört med 2020 (12,3%).

Källa: Polisen

1,6%
Uppger att de utsatts för fysiskt våld det senaste året

Upplevd otrygghet och problembild

Känslan av otrygghet hos Malmöborna är fortsatt hög men varierar över tid. Sedan 2017 noteras en viss nedgång i andelen som oroar sig över att utsättas för brott. Oron att utsättas för någon typ av brott har minskat 2021 (71,8%) jämfört med 2020 (73,5%).

Källa: Polisen

17,2%
Har avstått från någon aktivitet på grund av rädsla för brott

Mord och sprängningar

I Malmö har antalet skjutningar med dödlig utgång minskat de senaste åren.

  • Antal skjutningar med dödlig utgång: 3 (2021), 3 (2020), 7 (2019) och 12 (2018)
  • Antalet sprängningar visar en minskande trend över tid. 22 (2021), 17 (2020), 36 (2019) och 39 (2018)

Källa: Polisen

3
Antalet skjutningar med dödlig utgång 2021

Utomhusstörningar

Andelen Malmöbor som upplever problem med folk som bråkar och slåss utomhus är oförändrad 2021 (14,9 procent) jämfört med 2020 (14,8 procent).

Andelen som upplever problem med narkotikapåverkade personer utomhus har ökat något, från 18,9 procent 2020 till 19,7 procent 2021.

Andelen Malmöbor som noterar problem med att kvinnor antastas i deras bostadsområde uppgick 2021 till 11,4 procent, jämfört med 11,7 procent 2020.

Källa: Polisen

71,8%
Har varit orolig för att bli utsatt för brott det senaste året