Aktuellt på familjecentralen Lindängen

Språkcirkel:

Onsdagar, kl 9:30-11 (t.o.m. 11/12).

Babyöppet:

Tisdagar, kl. 9-12:30. Ålder 0-18 månader.

Sång, rörelse och lek med Ulrika Lorentzi:

28 november, kl. 10:30. Ålder: 0-6 år.

Sång, rörelse och lek med Ulrika Lorentzi:

29 november, kl. 10:30. Ålder: 0-6 år.

Särskilda öppettider:

13 november, Öppna förskolan stänger kl. 13:00.

21 november, Öppna förskolan stänger kl. 11:30.