Många barn väntar på familjehem

Just nu väntar över 100 barn i Malmö på ett tryggt hem. – Vi befinner oss i ett väldigt ansträngt läge, säger familjehemsrekryterare Lena Kjellsson.

– Det är en svår situation och har varit det under en lång tid. Men det är inte unikt för Malmö, det ser ut ungefär så här i hela landet.

Fler orosanmälningar

Men att fler barn behöver familjehem nu än tidigare kan inte enbart förklaras med att de sociala problemen i samhället har ökat, menar familjehemsrekryterare Roger Bauhn.

– Orosanmälningar har ökat, men det kan bero på att vi har blivit bättre på att fånga upp barn som far illa. Myndigheter, skola och privatpersoner ser barnet mer och hör i större utsträckning av sig till socialtjänsten om de är oroliga.

Missbruk och psykisk ohälsa vanliga orsaker

Att ett barn måste flytta från sin biologiska familj kan ha många orsaker. Det kan handla om missbrukande föräldrar, psykisk ohälsa i familjen eller bero på barnets eget beteende. Ibland sker en familjehemsplacering med alla parters godkännande, ibland rör det sig om tvångsomhändertaganden.

– Det är många barn som placeras mot föräldrarnas och barnens vilja, men det handlar om att socialtjänsten måste skydda barnet, säger Lena Kjellsson. Vi jobbar hela tiden för att ha ett bra samarbete med föräldrarna – målet är alltid att de ska få tillbaka sin föräldraförmåga, vilket lyckas många gånger.

Hon berättar att socialtjänsten ska erbjuda många insatser innan det går så långt att ett barn behöver placeras i familjehem.

– Ett omhändertagande är den allra sista åtgärden vi har. Vi ska göra allt vi kan för att stötta familjen så att det inte behövs en placering. Men ibland är det helt enkelt inte bra för barnet att bo kvar och då måste vi ingripa, till exempel när det handlar om våld eller barn i riktigt svår misär.

Dyrt att köpa in privata familjehem

När Malmö stad inte hittar rätt familjehem i sin egen ”bank” anlitar kommunen privata familjehemsförmedlingar. Men det är ett tillvägagångssätt med en dyr prislapp – kostnaderna för ett dygn i kommunens egen familjehemsvård är i genomsnitt 749 kr jämfört med 1932 kr i de privatdrivna hemmen.

– Ibland måste vi göra det trots att det är dyrt, säger Roger Bauhn. Till exempel när vi söker ett familjehem med en särskild typ av kompetens, då är det inte säkert att vi för tillfället hittar det i vår egen bank. Helst vi vill såklart använda egna familjehem, inte bara på grund av kostnaden, utan också för att vi vill kunna ha direktkontakt med familjehemmet, utan mellanhand. Men för att lyckas med det behöver vi hitta fler familjehem. Många, många fler, säger Roger Bauhn.

Många barn väntar på familjehem

Just nu väntar över 100 barn i Malmö på ett tryggt hem. – Vi befinner oss i ett väldigt ansträngt läge, säger familjehemsrekryterare Lena Kjellsson.

– Det är en svår situation och har varit det under en lång tid. Men det är inte unikt för Malmö, det ser ut ungefär så här i hela landet.

Fler orosanmälningar

Men att fler barn behöver familjehem nu än tidigare kan inte enbart förklaras med att de sociala problemen i samhället har ökat, menar familjehemsrekryterare Roger Bauhn.

– Orosanmälningar har ökat, men det kan bero på att vi har blivit bättre på att fånga upp barn som far illa. Myndigheter, skola och privatpersoner ser barnet mer och hör i större utsträckning av sig till socialtjänsten om de är oroliga.

Missbruk och psykisk ohälsa vanliga orsaker

Att ett barn måste flytta från sin biologiska familj kan ha många orsaker. Det kan handla om missbrukande föräldrar, psykisk ohälsa i familjen eller bero på barnets eget beteende. Ibland sker en familjehemsplacering med alla parters godkännande, ibland rör det sig om tvångsomhändertaganden.

– Det är många barn som placeras mot föräldrarnas och barnens vilja, men det handlar om att socialtjänsten måste skydda barnet, säger Lena Kjellsson. Vi jobbar hela tiden för att ha ett bra samarbete med föräldrarna – målet är alltid att de ska få tillbaka sin föräldraförmåga, vilket lyckas många gånger.

Hon berättar att socialtjänsten ska erbjuda många insatser innan det går så långt att ett barn behöver placeras i familjehem.

– Ett omhändertagande är den allra sista åtgärden vi har. Vi ska göra allt vi kan för att stötta familjen så att det inte behövs en placering. Men ibland är det helt enkelt inte bra för barnet att bo kvar och då måste vi ingripa, till exempel när det handlar om våld eller barn i riktigt svår misär.

Dyrt att köpa in privata familjehem

När Malmö stad inte hittar rätt familjehem i sin egen ”bank” anlitar kommunen privata familjehemsförmedlingar. Men det är ett tillvägagångssätt med en dyr prislapp – kostnaderna för ett dygn i kommunens egen familjehemsvård är i genomsnitt 749 kr jämfört med 1932 kr i de privatdrivna hemmen.

– Ibland måste vi göra det trots att det är dyrt, säger Roger Bauhn. Till exempel när vi söker ett familjehem med en särskild typ av kompetens, då är det inte säkert att vi för tillfället hittar det i vår egen bank. Helst vi vill såklart använda egna familjehem, inte bara på grund av kostnaden, utan också för att vi vill kunna ha direktkontakt med familjehemmet, utan mellanhand. Men för att lyckas med det behöver vi hitta fler familjehem. Många, många fler, säger Roger Bauhn.

Stöd till familjehem

Som familjehem inom Malmö stad har du tillgång till flera förmåner.

  • nära och regelbunden kontakt med en särskilt utbildad handledare
  • stödlinje att ringa under kvällar och helger, när familjehemssekreteraren inte är i tjänst
  • olika utbildningar
  • grupputbildningar (möjlighet att träffa andra familjehem)

Stöd till familjehem

Som familjehem inom Malmö stad har du tillgång till flera förmåner.

  • nära kontakt med din familjehemssekreterare
  • stödlinje att ringa under kvällar och helger, när familjehemssekreteraren inte är i tjänst
  • olika utbildningar
  • grupputbildningar (möjlighet att träffa andra familjehem)

Kontaktuppgifter för information om familjehem och jourhem

Lena Kjellsson, lena.kjellsson@malmo.se, 0723-95 61 40
Roger Bauhn, roger.bauhn@malmo.se, 0709-24 95 90

Kontaktuppgifter för information om familjehem och jourhem