Film som konstform

Filmvisningar för barn, workshops och fortbildning ingår i det kulturutbud som kulturförvaltningen och förskoleförvaltningen erbjuder kostnadsfritt åt förskolor och skolor i Malmö.

– Genom bokningsverktyget Kulturkartan kan vi nå ut till barn i förskolan på ett likvärdigt sätt, säger Susanne Månsson Kandell, skolbiosamordnare, kulturförvaltning. Hon fortsätter:

– Med hjälp av filmen kan barnen dela sina tankar om livsfrågor. Det är en fantastisk möjlighet att genom konsten utveckla empati, omtanke och respekt för skillnader och olika levnadssätt. Ett flertal filmer för förskolan är mindre dialogbaserade, och eftersom de inte bygger på ett verbalt språk är de tillgängliga för alla barn.

Film i undervisningen

Nina Waldeborn, pedagogisk utvecklare på förskoleförvaltningen, stöttar pedagoger i deras undervisning med fokus på IKT, film och musik. I fortbildningen Att se på film i förskolan föreläser Nina om filmmediet som ett kraftfullt verktyg och går igenom hur pedagoger kan använda film i undervisningen.

– Det är viktigt att kunna hänföras, och för barn blir filmens berättelse verklig. Under föreläsningen ber jag pedagogerna tänka på sitt starkaste filmminne för att de ska förstå varför de kommer ihåg det så tydligt, säger Nina.

Lyssnar in barnen

Både Nina och Susanne poängterar vikten av att som pedagog välja film utifrån barngrupp och att titta igenom den noga för att förbereda sig på barnens eventuella frågor och reaktioner.

– Det gör att pedagogerna kan fokusera på att stödja barnens berättelser och reflektioner under och efter filmvisningen, säger Susanne.

– Vi tolkar film känslomässigt, kulturellt och visuellt. För att kunna få en fördjupande reflektion med barnen bör filmen visas flera gånger. Då hinner de fånga upp berättelsen, förstå den och även se små detaljer som kan vara avgörande för berättelsens upplägg, säger Nina.

En stödjande roll

När man visar film för barn är det viktigt att en pedagog alltid sitter med för att kunna stödja dem i sin upplevelse. Nina rekommenderar att en pedagog agerar observatör och antecknar och en annan pedagog agerar medforskare.

– Blir ett barn ledset över en händelse i filmen kan det räcka med att backa från filmduken och medvetandegöra rummet för barnet. Är det många reaktioner kan man pausa och prata om händelsen med barnen tills man fortsätter filmvisningen. Det är viktigt att barnen får se filmens upplösning, de behöver se att det blev bra – när de går hem för dagen ska det vara färdigarbetat.

sv
sv