Att få blomma ut på jobbet

Gezim Isufi är förskolechefen som låter medarbetarna bidra till verksamheten med sina personliga intressen och kunskaper utanför yrkesrollen. Han bjuder också in alla att vara med på ledningsmötena.

De tre förskolorna Maryhill, Fröviken och Nydala utgör ett förskoleområde med cirka 330 barn, 80 medarbetare och en ledningsgrupp på fyra med Gezim Isufi som förskolechef. Han drivs i sitt arbete av en stark övertygelse om hur hans ledarskap kan bidra till en god arbetsmiljö och, i förlängningen, minskad sjukfrånvaro.

– Jag tror att ett öppet och inspirerande ledarskap har stor betydelse, inte bara för arbetsmiljön och trivseln utan också för kvaliteten på den verksamhet vi ger våra egentliga uppdragsgivare – det vill säga barnen, säger han.

Att vara öppen som ledare innebär för Gezim Isufi att skapa förutsättningar för medarbetarna att bli delaktiga och att växa.

– Jag vill att mina medarbetare upplever en mening med det de gör, en större mening än att bara gå till jobbet. De ska känna att de kan blomma ut, och att just de gör skillnad, varje dag.

Så säger nog många chefer. Men Gezim har hittat sätt som gör att det verkligen händer. Ett är att se bortom yrkeskompetensen och även lyfta fram medarbetarnas personliga intressen, kunskaper, och förmågor.

– Vi talar om talanger: jag vill hitta mina medarbetares talanger och hitta sätt som de kan bidra med dessa på förskolan.

Stefan Ljung, barnskötare på Nydala förskola, berättar om sitt eget exempel.

– Jag jobbar gärna överallt, men när jag får ägna mig åt rörelse och uteverksamhet, då brinner jag. Då drar jag igång saker, då blommar jag ut. Därför har jag och en kollega fått ansvaret för rörelse och gymnastik på förskolan, säger Stefan.

Gresa Berisha studerar till förskollärare och praktiserar som pedagog på Nydala förskola.

– Jag har ett stort intresse för yoga och förde fram idén att barnen kan må bra av yoga på förskolan. Då fick jag – även om jag ”bara” är student – gå en särskild utbildning i barnyoga. Nu har jag yoga- och sagostunder med 3–6-åringarna på alla våra tre förskolor i området. Och barnen älskar det! Utan en chef som verkligen lyssnar hade det aldrig hänt, berättar Gresa.

STÄRKER VI-KÄNSLAN

Ett annat sätt att göra medarbetarna delaktiga föll Gezim Isufi in en förmiddag på väg till veckans ledningsmöte med sin förste förskollärare och sina två biträdande förskolechefer.

– Vi, fyra vuxna, kom in och gick genom förskolan, förbi pedagoger och barn och in i mötesrummet, för att bakom den stängda dörren planera det som de andra ska arbeta med. När jag tänkte på det, kändes det inte bra.

Gezim fick en idé: att bjuda in en medarbetare till varje ledningsmöte för att vara med under den första, inte sekretessbelagda delen.

– Så gör vi nu och det fungerar väldigt bra. Dels ser vi att vi kan involvera medarbetarna mycket mer i planeringen av den pedagogiska verksamheten. Dels har det stärkt vi-känslan mellan ledningen och arbetslagen: vi har olika uppdrag men arbetar tillsammans för barnens bästa.

sv
sv