Att få syn på barnens tankar

I höstas startade ”Barns delaktighet och utforskande”, förskoleförvaltningens hittills största satsning på fortbildning. Minst två pedagoger från varje arbetslag i alla förskolor ska gå en kurs på nio tillfällen över två terminer.

Ett filmklipp på cirka fem minuter visar två barn i treårsåldern som sitter bredvid varandra vid ett bord på förskolan och undersöker varsin klump lera. Femton pedagoger ser filmklippet med uppgiften att anteckna de verb som faller dem in för att beskriva vad de ser. Efteråt skriver alla upp sina verb på en tavla och tillsammans får de ihop ett femtiotal olika ord. Sedan får pedagogerna se filmklippet igen, den här gången med instruktionen att tre och tre reflektera över det sammanflätade lärandet: vilket samspel sker mellan barnen? Lär de av varandra? Hur? När grupperna så redovisar sina reflektioner växer förundran i rummet alltmer: så många olika iakttagelser som kommer fram kring de två barnens lärande från dessa blott fem minuter!

– Det här visar verkligen ”stundens potential”! Tänk så mycket det finns för oss att förstå och ta fatt i kring barnen och deras lärande. Vi är ofta snabba att slå fast vad barnen gör, ”undersöker lera”, men se så många andra verb vi hittade om vad som hände! Och så många tolkningar vi fick när vi tittade på filmen en gång till.

Det säger utvecklingspedagog Louise Lundgren som håller i dagens kurstillfälle, det femte av nio, i förskoleförvaltningens fortbildning ”Barns delaktighet och utforskande – att få syn på, uppskatta och utmana barns processer och tankar. Hur gör vi?”. Syftet med fortbildningen är att ge förskolornas arbetslag inspiration, idéer, metoder och verktyg att närma sig barns perspektiv: genom ett projekterande förhållningssätt och med fokus på pedagogisk dokumentation.

ETT OSLAGBART SÄTT

– För mig är pedagogisk dokumentation ett oslagbart sätt att nå barns perspektiv! När vi dokumenterar barnens lärprocess och sedan går tillbaka och reflekterar, diskuterar och problematiserar kring den, gärna tillsammans med barnen – då lyssnar vi verkligen noga på barnens röster, säger Louise Lundgren.

Ett projekterande förhållningssätt till barnens lärande betonar själva utforskandet.

– Vi har inte en bestämd startpunkt och ett utstakat mål dit vi ska, och vi pedagoger har inte tänkt ut allt på förhand. Istället låter vi barnen vara delaktiga från början, genom att lyssna in deras nyfikenhet för att sedan hitta sätt att förundra och utmana dem.

SAKTA NER SOM VUXEN

Kursdagen går vidare med arbete i smågrupper, där pedagogerna berättar om utvalda projekt och processer från sina arbetslag. Sandra Winberg, förskollärare på Hästhagens förskola, visar bilder på den dokumentationsvägg arbetslaget och barnen gjort tillsammans kring sitt tema Spindlar.

– Vi har gjort en stor bild av ett träd där vi satt in olika kryp, men också foton från vår dokumentation av lärprocessen. Här kan barnen när de vill återuppleva vad vi gjort.

Jeannette Harmuni-Engdahl, förskollärare på Äpplets förskola jämför med hennes avdelnings pågående tema om fåglar.

– Vi försöker sakta ner våra egna associationer och lämna öppet för barnens intresse att visa vägen. När vi skulle göra en himmel till våra fåglar tänkte vi pedagoger oss den förstås himmelsblå – med vad gör det om den får andra färger? För en tvååring är det en stor grej bara att använda penslar och målarfärg.

TRÄFFAS ÖVER GRÄNSERNA

Bland de 260 medarbetare som går fortbildningens första omgång finns stadens alla förste förskollärare. Tre av dem är Lotta Jordy Hofmann, Åsa Björklund och Aysel Ay.

– Under fortbildningen har förste förskollärare, barnskötare, pedagoger och förskollärare kunnat träffas över gränserna och reflektera över olika processer. Det tror jag har bidragit till att öka förståelsen för förste förskollärarens roll, säger Lotta Jordy Hofmann.

– Det är verkligen spännande att den här fortbildningen pågår i alla våra förskoleområden samtidigt. Jag tror att effekten på sikt blir stor.

FAKTA: Fortbildning för alla arbetslag

”Barns delaktighet och utforskande – att få syn på, uppskatta och utmana barns processer och tankar. Hur gör vi?” är en fortbildning i projekterande förhållningssätt med fokus på pedagogisk dokumentation. Fortbildningen ska ges till minst två pedagoger från varje arbetslag från alla förskolor i Malmö. Kursen består av 9 kurstillfällen över två terminer. I första omgången hösten 2017/våren 2018 utbildas 260 medarbetare.

sv
sv