Barnens perspektiv genom linsen

Barnen på Johanneslusts förskola utforskar sin omgivning genom att fotografera och filma med lärplatta och kamera. Genom utforskandet tar pedagogerna del av barnens perspektiv på vardagen.

Hösten 2017 inleddes ett projekt på Johanneslusts förskola med utgångspunkt i och fokus på barnens intresse för IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Ett projekt som har gett pedagogerna nya och värdefulla inblickar i barnens verklighet.

– Vi har använt lärplattor för att ta del av barnens perspektiv på vardagen på förskolan. När barnen fotograferar och filmar sin lek får vi syn på spännande saker. Ännu har vi bara gjort det i liten skala, men det här är något vi vill fortsätta utforska, tillsammans med barnen och vårdnadshavarna, säger Linda Berggrensson, förste förskollärare och en av initiativtagarna.

– Uppdraget gör att vi vidgar vår syn och det bidrar också till det kollegiala lärandet mellan oss pedagoger. Vi har ett jättebra samarbete och lär av varandra, säger Eva Ohlsson, barnskötare.

FICK FOTOGRAFERA FRITT

Det började med att förskolans sju avdelningar fick uppdraget att låta barnen fritt dokumentera något från sin vardag i närmiljön genom att ta bilder med lärplattan.

– Ett gäng barn nappade på idén och tog nästan etthundra bilder inom en halvtimme. Tillsammans med barnen gick vi igenom bilderna och rensade bort en del dubbletter, säger Annelie Lilja, förskollärare.

– Våra barn har fotograferat både ute och inne. Varje barn valde ut en till två bilder att använda i projektet, säger Anna Begic, förskollärare.

– Barnen satt med vid datorn och var noga med att välja färg, typsnitt och namn på bilderna som vi sedan laminerade, säger Eva Ohlsson, barnskötare.

De yngre barnen tog i huvudsak bilder på mycket nära håll. Motiven var ofta ett barn eller en pedagog. I de äldre barnens bilder framträdde bland annat den estetiska betydelsen i barnens vardag.

– Några barn hade dokumenterat processer i form av bildserier, till exempel hur en konstruktion växte fram och förändrades. Några barn hade använt vinklar som gjorde det omöjliga möjligt, säger Linda och fortsätter:

– En bild var tagen på ett sätt som fick det att se ut som att ett barn nådde ända upp till taket. Många bilder visade hur barnen utforskade möjligheterna att fånga rörelse i stillbild. De fångade rörelserna i rätt sekund så att det såg ut som att någon svävade i luften eller kunde stå på händer. De fick bevis för sina övernaturliga krafter!

SÅG MER I BILDERNA

Några veckor senare mötte Linda och förste förskollärare Lina Termonen arbetslagen för att tillsammans betrakta och analysera bilderna som barnen tagit. Då fick de syn på saker som de inte noterat tidigare.

– Vi såg mer av relationerna barnen hade mellan varandra, till materialet och miljön. På vår avdelning tar barnen ofta bilder på görandet och på något som de skapat. Det är viktigt för många barn att sätta sina egna spår, genom att visa upp vad de har byggt eller gjort, säger Anna.

– När vi analyserade bilderna kunde vi bland annat se hur barnen fångade rörelse. Det fanns ett flertal oskarpa bilder på barn som hoppade, säger Annelie.

– På en film såg vi exempelvis att fler barn var med i leken än vi hade uppfattat i stunden, säger Eva.

Barnens utforskande genom IKT kommer att fortsätta på Johanneslusts förskola, och utgöra underlag för den pedagogiska dokumentationen.

– Ofta är det vi pedagoger som dokumenterar barnen i deras lekar för att få syn på vilka lärprocesser de är inne i. Den här gången ville vi få fatt i barnens perspektiv och med facit i hand är det väldigt intressant: vi ser att vi inte riktigt har samma fokus genom kameralinsen, säger Linda.

– Tillsammans med vårdnadshavare vill vi utforska hur dokumentationen kan bidra till att ge barnen ökat inflytande över verksamheten, och synliggöra deras barns förändrade kunnande och fortsatta utveckling.

sv
sv