Fantastik för orddjur

Låt oss busa mer med språket! Konstnären Magnus Lönn visar nya vägar för vuxna och barn att erövra ord och bokstäver tillsammans med hjälp av fantasin.

Fantastik för orddjur. Vadå? Jo:

– Orddjuren, det är ju vi människor. Orden och språket är det som skiljer oss från de andra djuren. Bokstäverna är de 28 redskap vi har när vi tittar ut på verkligheten med språkets hjälp. Vi klär våra tankar i ord, heter det: orden är kläder vi har utanpå tankarna. Och:

– Fantasin är vårt viktigaste redskap för att erövra kunskap. Utan vår förmåga att föreställa oss och att leva oss in kommer vi inte långt. Ändå har vi ofta så svårt att komma åt vår fantasi. Vi har staket inom oss som vi måste kliva över för att våga hitta på och fantisera. Därför vill jag införa ämnet fantastik, grundläggande för all inlärning!

LEKA MED SPRÅKET

En förmiddag i december är konstnären Magnus Lönn på plats i utbildningsområde Öster på Stenbärsgatan i Malmö. Här håller han en workshop för en grupp pedagoger från olika team – om att busa med språket och frigöra fantasin.

– Jag vill sprida en lust att leka med språket. Jag vill hjälpa er pedagoger att hitta till er egen lust i språket som ni sedan kan förmedla till barnen. Förmedlar vi lusten kommer kunskaperna av sig själv, och den som får leka med språket hittar sina egna vägar in i det.

DAGVARLIG. Vänd på delarna i ett ord, till exempel ’vardaglig’, och hitta ett nytt, med nya innebörder.

LÅGTIDLIG. Varför finns bara vissa ord? Varför får man vara högtidlig men inte lågtidlig?

ÄNGELSE. En del ord kan behöva befrias från sin tunga betydelse en stund, till exempel genom att ta bort en bokstav, som F.

STUNDÄGARE. Vem vill inte vara det? Sätt ihop nya ord från delarna av andra, fundera över vad de kan betyda.

FRÅGEL. Frågel?

– Jag har en ordmixer där jag kan blanda ihop två ord. ’Fråga’ och ’fågel’ blir frågel. Vad är en frågel? Blanda verklighet, språk och fantasi med varandra och se vad som händer. Att associera är ett jättebra sätt att komma åt sin fantasi, säger Magnus Lönn.

– ”En frågel, är inte det en sån fågel som har frågetecken som fjädrar?”, undrade en flicka i en barngrupp jag träffade. Och visst är det.

BOKSTAVSSAMLINGAR

Pedagogerna som är med i workshopen provar olika lekar med ord och bokstäver. De får alla dra ett lodrätt streck på ett papper, skriva ner ett antal sammansatta ord med en orddel på var sida strecket, klippa pappret över strecket – och så para ihop orddelarna på nya sätt. Ur ’långbyxor’, ’sommarkväll och ’bläckpenna’ kommer till exempel LÅNGKVÄLL, SOMMARPENNA och BLÄCKBYXOR. Ringa in det intressantaste ordet och fundera ut vad det betyder.

– Sedan finns det ett smalt och avlångt landskap i alla städer som heter Trottoarien, där kan man hitta många bokstäver, och så kan man skriva med det man hittar.

Nästa lek blir att utifrån lådor med ”bokstavssamlingar” av en massa småskrot, lösa delar och udda föremål göra sitt självporträtt och skriva sitt namn.

– Eller så kan ni och barnen gå ut med en kamera och hitta bokstäverna i arkitekturen eller naturen.

VARDAG MED VRIDNING

Magnus Lönn visar också upp olika saker som han fixat till lite: husgeråd och vardagsföremål som fått en liten vridning för att reta fantasin. En borste utan borst, vad använder man den till? Eller en bok med boksidornas text utskuren så att man kan titta igenom den?

– Är detta en bok? Kan man säga det? Kan jag läsa i den? Ska jag säga vad som står på sidan 85? Säger Magnus och riktar boken mot gruppen.

– På sidan 85 ligger en hand mot ett bord, och där sitter någon och ler, och jag kan läsa henne nu. För det här är en läsé-bok, man kan läsa vad man ser. Tillsammans med barnen kan ni anteckna vad ni kan läsa i den här boken… och fundera vidare om språk och verklighet.

sv
sv