Med kroppen som uttrycksmedel

Kreativt lärcentrum har utökats med en ny inriktning mot rörelse och drama, och bjuder nu in förskolans barn till en upplevelse med utgångspunkt i kroppen.

I Kulturhuset Mazetti ligger Kreativt lärcentrum, en mötesplats för barn och pedagoger inom förskolan med en rad aktiviteter kring kreativt lärande, estetik och pedagogisk dokumentation. Kreativt lärcentrum har utökats med en ny inriktning mot rörelse och drama, en upplevelse som utgår från kroppen. Mellan-Rum och Krummel-Ur är en vidareutveckling av höstens workshops Snacka Tic Tack och Röra Flic Flac, och de genomförs under våren, fem gånger i veckan med upp till 15 barn per tillfälle.

KROPPSKRUMELURER

Idag är en grupp barn från Segevångs förskola och uteförskolan Stock och sten på besök. Redan när de klär av sig overaller, mössor, vantar och skor i hallen rör sig Elin Kattler och Emma Ribbing från Kreativt lärcentrum runt på golvet som är täckt av filt i olika färger och fält. Elin och Emma uppmuntrar barnen att göra krumelurer med kroppen: litet, stort, högt och lågt, och de kryper och smyger mot det blå fältet. Musik ljuder i bakgrunden. Så småningom fortsätter de mot det grå fältet, rör sig och stannar till i olika positioner. Pedagogerna börjar ta del i rörelserna. Flera av barnen betraktar dem nyfiket men avvaktande, medan några ger sig in i leken. En vit filtmatta rullas in i det stora tomma rummet bakom svarta draperier. Det har gått en stund och barnen tar för sig alltmer och rullar runt i rummet precis som de vuxna gör. Plötsligt är alla med.

LOCKA TILL RÖRELSE

Elin Kattler, scenkonstnär och kulturpedagog, Emma Ribbing, koreograf och dansare, och Karin Wiknertz, rörelsepedagog, har tagit fram den här workshopen för barnen tillsammans.

– Vi har studerat barn i rörelse, och sedan har vi lagt till en plats, musik och koreografi. Det finns inget rätt eller fel. Det går ut på att upptäcka tillsammans, locka och uppmuntra till rörelse utan förväntningar, säger Emma och fortsätter:

– Vi bjuder in till delaktighet och barnen gör det till sin grej.

– Konceptet innebär en kropp i rörelse utan ord och det ordlösa utforskandet blir en dialog i rörelsen, säger Karin.

– Syftet är att vidga synen på vad rörelse och dans kan vara. Vi vill locka fram barnets egen rörelse, och synliggöra den genom att bjuda in till individuella och kollektiva processer, säger Elin.

Elin och Emma som inspirerar till leken går över till att använda kropparna för att bilda kedja och tunnlar. Barnen hakar snart på, en del genom att förlänga kedjan och några genom att krypa runt, under eller mellan armar och ben. Några barn väljer att gå in till andra sidan draperiet för att leka själva.

– Jag behöver hjälp att skapa en dräkt, säger Emma.

De virar in varandra i vita filtremsor och rullar runt. Energin höjs och snart springer flera barn runt, runt med sina filtremsor och skrattar högt.

NÄT AV RESÅRBAND

Ett rum intill är klätt med ett nät av vita, breda resårband i olika höjder. När barnen kommer hit blir stämningen snart lugnare och akrobatiska rörelser uppstår. Vuxna och barn kryper under, kliver över och ålar sig igenom rummet och gör allt för att inte nudda de vita banden. Efter en stund går barnen över till att snurra runt och vira in fötter, ben och kropp i banden. Det uppstår grupper om två, tre personer som samverkar i rörelsen.

Förskollärare Lars Lindén från uteförskolan Stock och sten funderar kring likheter mellan eftermiddagens workshop och förskolans vardag, som främst innebär utevistelse.

– Här är ganska stora ytor med olika egenskaper: halt på parkettgolvet, strävare på mattorna i olika färger och ett tillåtande förhållningssätt till materialen. De uppspända banden skulle kunna jämföras med den svikt och elasticitet som barnen möter i grenar, pinnar och annat naturmaterial, säger han.

Tillbaka i första rummet sluts cirkeln när barnen gör krumelurer med kroppen. Gruppen sätter sig vid det blå fältet. Ett barn tar simtag med benen, flera barn och vuxna hakar på. Workshopen är slut för idag och barnen tar på sig ytterkläderna för att gå till den väntande bussen.

VÅRENS PROJEKT I URVAL

I Herthas ateljé – en föreställning med efterföljande workshop som bygger på konstnären Hertha Hillfons arbete med lera.

Rörelse mitt i konsten – pedagogerna på Kreativt lärcentrum flyttar till Malmö konsthall för att samarbeta kring utställningen Odradek.

Mami Wata-vecka – barn från Utbildningsområde söder och innerstaden skapar egna berättelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.

FAKTA: Kreativt Lärcentrum

Kreativt lärcentrum är en mötesplats för barn och vuxna inom Malmö stads förskolor. Här pågår en rad aktiviteter kring estetik och kreativt lärande, som workshopar inom olika estetiska uttryck, kortare projekt, bildkurser och verksamhetsutvecklingsdagar. Kreativt lärcentrum är ett samarbete mellan förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen.

sv
sv