Så mycket att upptäcka

Det är söndagsmorgon och fyraåringen i familjen har precis vaknat och hoppat ur sängen, full av lust att upptäcka, utforska, lära och att leva. Det bara finns där och är så självklart och naturligt.

I takt med att kaffet blir färdigt funderar jag.

Hur tar vi på bästa sätt hand om detta i förskolan? Hur utmanar vi barnen? Hur kombinerar vi omsorg och lärande? Vilka relationer behöver vi bygga upp? Hur hittar vi sätt att tillsammans med barnen utforska och lära nytt?

Det är alla de här frågorna som gör det så fantastiskt, så meningsfullt och så lärorikt att arbeta i förskolans värld.

För att närma oss svaren behöver vi lyssna och lära av varandra i stort och smått. Vi behöver ständigt ifrågasätta det vi håller på med, för att få nya infallsvinklar och perspektiv. Och, kanske viktigast av allt: att vi hela tiden arbetar nära barnen, lyssnar på deras frågor och funderingar; att vi utmanar och lär oss av dem och ger dem inflytande över verksamheten på riktigt.

Som förskoleförvaltning är vi en bit på väg med vår nya organisation med ett nära ledarskap och tid för verksamhetsutveckling. Vi jobbar också medvetet och strukturerat med utbildning, till exempel ”Barns delaktighet och utforskande” som du kan läsa mer om här i tidningen och där medarbetare från samtliga våra förskolor kommer att delta. Nästa steg tar vi när den reviderade läroplanen är på plats och bidrar till levande diskussioner kring undervisning, utbildning och omsorg.

Inte för att fyraåringen har tid att fundera över det just denna morgon. Det har kommit några skånska snöflingor, få till antalet, men vad gör väl det? Tiden är knapp och det finns så mycket att göra.

Peter Lindberg, tf förskoledirektör i Malmö stad

sv
sv