3 600 röster som hörs

I utbildningsområde Öster har man just presenterat ett nytt arbetstema som kommer att användas av samtliga förskolor i området. Temat är 3 600 barns berättelser, och handlar om språkutveckling, identitet och demokrati.

Det områdesomspännande temat ska bidra till ett utökat kollegialt lärande, till större samhörighet och nya möjligheter att konkretisera läroplansuppdraget, FN:s barnkonvention och Malmö stads ambition om Barnens bästa förskola.

Birgitta Kennedy, teamledare för det pedagogiska utvecklingsteamet, berättar om bakgrunden till temat:

– Det hade uppstått samtal om detta på många olika håll; bland annat i vårt nätverk med förste förskollärare och två språkutvecklare. Vi har velat göra något ihop, och nu föll saker på plats. Språket är en nyckel till framgång i skolan och för att kunna ta plats i samhället och detta blev ett annorlunda sätt att jobba på.

Vår chef Elsa Mattia har alltid haft barnkonventionen som utgångspunkt och vill att vi ska ha den ständigt närvarande i det vi gör. Där finns ju artikel 12, om att alla barn har rätt att göra sin röst hörd.

Pedagogernas uppgift blir att vara nyfikna och aktiva i sitt lyssnande på barnen. Barnen ska få en känsla av att ”jag är någon som är värd att bli lyssnad på”.

NYA METODER OCH VERKTYG

Temat är stort och brett, men erbjuder samtidigt många möjligheter att börja jobba konkret och omgående. Man kan till exempel låta barnen ta med ett gosedjur, en bok eller en sång att börja sin berättelse kring. Att skicka med barnen kameror hem är ett annat sätt.

Under hösten drar temat igång på förskolorna och då får förste förskollärarna en viktig roll. De ska skapa nya verktyg och metoder som kan underlätta för pedagogerna och hjälpa dem i sin egen utveckling mot ett aktivt lyssnande på barnens berättelser.

– Det känns som att de flesta är väldigt positiva. Vi var lite rädda att det skulle landa som att ”jaha, nu har ledningen bestämt…” Men det är en gemensam kappa där man kan hitta sitt eget spår och det skapar en samhörighet som är bra för hur vi bygger upp undervisning. Jag kan lära mig av mina kollegor som håller på med samma sak, i stället för att alla gör olika saker, menar Birgitta Kennedy.

sv
sv