Hälsa och hållbarhet

Sofia Lönnquist vill sprida arbetet med -måltidspedagogik i Malmö stads förskolor. Metoden främjar barnens utforskande, bidrar till en mer likvärdig hälsa och till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Sofia Lönnquist är utvecklingspedagog för område Norr i Malmö som omfattar 50 förskolor.

Hon gick från att vara pedagog i en barngrupp till att arbeta med att laga mat och utöka måltidens betydelse. Kort därefter gick hon och en kollega en utbildning i måltidspedagogik.

– Jag fungerar som inspiratör, möter kockar och pedagoger, håller utbildningar och föreläsningar i måltidspedagogik. Det kan vara att en förskola ska börja arbeta med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som Malmö har tagit till sig, och att jag kommer med input kring måltiden. Ibland är jag med i något arbetslag och reflekterar för att öka medvetenheten kring måltiden.

Matvanorna grundläggs tidigt. Övervikt och fetma är idag ett samhällsproblem. Sofia berättar att hela 25 procent av ett barns energiintag kommer från tomma kalorier.

– Malmö är unikt i Sverige, vi har en stor sociokulturell spridning vilket också gör att vi har stora skillnader i hälsa. Genom att minska på köttkonsumtionen och lära barnen att äta mer frukt och grönt kan vi möjliggöra en mer likvärdig hälsa, samtidigt som vi kan uppnå många av hållbarhetsmålen.

FRÄMJAR KOMMUNIKATION

Sofias vision är att få fler kollegor inom förskolan som sprider kunskap om måltidspedagogik.

– Genom att arbeta med måltiderna och framförallt grönsaker, gör vi barnen mer bekanta med smak och konsistens och det leder till ett ökat intag av grönsaker. Barnen blir modigare och smakar för smakandets skull.

Sofia lär ut Sapere-metoden som går ut på att uppleva med alla sina sinnen och därigenom skapa en upplevelse kring måltiden. Hon upplever att barn som haft undervisning med Sapere-metoden diskuterar med varandra om att exempelvis prova olika smakkombinationer.

– De lär sig så mycket. Metoden främjar kommunikation, barnen får ett större ordförråd, fler smakupplevelser, nyfikenhet på vad maten innehåller och var den kommer från. Den ger ett ökat intresse för odling och vad som händer när man planterar fröer, säger Sofia och avslutar:

– Genom måltiderna arbetar vi även med värdegrund och bemötande, hur vi presenterar matens innehåll och uppmuntrar dem utifrån sin kompetens att lägga upp maten.

Malmös måltids-pedagogik inspirerar i Köpenhamn

I slutet av augusti ställde Sofia Lönnquist och hennes team av pedagoger och kockar ut på konferensen Nordic Plate i Köpenhamns madhus. De visade upp hur Malmö stad arbetar med barn, mat och måltider. En miljö utifrån rödbetan presenterades. Kretslopp och odling visades upp, och besökaren fick vid en Sapere-station uppleva skillnaden mellan att äta riven rödbeta och rödbeta delad i bitar.

sv
sv