Lusten att lära

Barnet som kommer till förskolan på morgonen har en helt orörd dag framför sig. Barnet ser fram emot att få möta sina kompisar, de vuxna på förskolan och framförallt att få leka. Det är barnets rättighet och det är vår skyldighet att se till att dagen blir så bra som möjligt, med en kombination av omsorg och undervisning.

Hur ska vi då tänka kring undervisning och lärande i förskolan?

Som jag ser det handlar det om att skapa rätt förutsättningar.

Och självklart ska vi jobba med undervisning på vårt alldeles eget lustfyllda och lekfulla sätt. Det ska bli spännande att följa professionens diskussioner kring begreppet undervisning som nu förtydligas i den nya läroplanen.

Jag tänker ofta på att det finns en enorm kraft, kompetens och vilja att ge professionell omsorg och undervisning i förskolorna i Malmö. Olika yrkeskategorier har olika roller, och oavsett vilken kategori du tillhör har du ett betydelsefullt uppdrag. Att arbeta systematiskt med kollegialt lärande – mellan arbetslag, mellan olika förskolor och områden, nationellt och internationellt – gör att vi utvecklas tillsammans och blir ännu bättre.

Goda förutsättningar för lärande skapar vi bland annat genom att sätta samman och organisera barngrupper på ett bra sätt, att arbeta med de pedagogiska miljöerna och, kanske viktigast av allt, ge goda förutsättningar för dig som medarbetare att utmana och stimulera barnen.

Barn är olika, men hos alla barn finns en lust att lära och den ska vi ta vara på.

Peter Lindberg, förskoledirektör i Malmö stad

sv
sv