Miljö och pedagogik i samklang

När Malmö stads kemikalieplan krockade med förskolans användning av återbruksmaterial i det kreativa arbetet – då började två av de pedagogiska utvecklingsteamen och miljöförvaltningen att prata med varandra om saken. Resultat: bättre samsyn, flexiblare riktlinjer och lättare för förskolorna att välja hållbara och säkra material.

Motsättning 1:

– Gamla toarullar och tjocka papprör är bra material att använda i det pedagogiska skapandet respektive till lärande om bygg och konstruktion. Samtidigt bidrar återbruket av dem till lärandet om en hållbar miljö, säger utvecklingspedagogen.

– Jo, men gamla toarullar och papprör kan innehålla lim med farliga kemikalier som barnen kan få i munnen och ska därför inte användas i förskolan, säger miljöförvaltningen.

Motsättning 2:

– Trä från lastpallar är ett bra material att använda i förskolans byggprojekt. Det är okodat, gratis och återbruket bidrar till lärandet om en hållbar miljö, säger utvecklingspedagogen.

– Jo, men virket i lastpallarna kan ha impregnerats med farliga ämnen, och bör därför aldrig användas inomhus och med försiktighet utomhus, säger miljöförvaltningen.

RENSADE UT MYCKET

2017 antog Malmö stad en kemikalieplan som ett verktyg i arbetet för ett kemikaliesmartare Malmö. Året innan gav

Malmö stads miljöförvaltning ut broschyren ”Kemikaliesmart vardag för barn”, ett stödmaterial med riktlinjer och checklistor för att minska förekomsten av farliga ämnen i främst förskolans miljöer.

– Broschyren ledde till att många förskolor rensade ut till exempel gamla leksaker som innehöll farliga ämnen – vilket var viktigt och jättebra. Samtidigt fick vi reda på att vi också behövde ta bort många av de återbruksmaterial vi arbetat för att införa i verksamheten, säger Karin Bergmark, utvecklingspedagog hos förskoleförvaltningens område Öster.

– Vi saknade en förståelse för de pedagogiska vinsterna vi ser med återbruk och tyckte att flera av materialen avfärdades för generellt. Så vi inledde en dialog med miljöförvaltningen om lite ödmjukare och mer nyanserade rekommendationer, säger Jenny Leyman, utvecklingspedagog hos område Väster.

PÅVERKAR UPPHANDLINGAR

För att knyta an till exemplen ovan:

– Stoppa toarullar i munnen kan kanske ett- och tvååringar göra, men knappast äldre barn. Så då kan vi använda toarullar med 3–5-åringarna men inte med de yngsta. Lastpallar av rent trä finns, och dem kan vi få använda, säger Karin Bergmark.

Dialogen ledde bland annat till en ny, omarbetad version av broschyren ”Kemikaliesmart vardag”, och sedan har samarbetet fortsatt och fördjupats. Karin Bergmark har till exempel deltagit i det omfattande arbetet med att upphandla nya ramavtal för inköp av lek- och skapandematerial, som också gåtts igenom miljömässigt.

ÅTERBRUKSCENTER

Både Karin och Jenny brinner för att föra in återbruksmaterial i förskolornas pedagogiska verksamhet, och får nu stöd i sin strävan av Matilde Törnqvist, projektledare på miljöförvaltningen.

– Matilde hjälper oss med att gå igenom det återbruksmaterial vi själva har samlat in för att skapa inspirerande miljöer på våra mötesplatser, där våra medarbetare från förskolorna kan prova på och få idéer, säger Jenny Leyman.

Karin Bergmark:

– Vår vision är att bygga upp återbrukscenter i våra områden, dit förskolorna kan vända sig för att få eller låna det återbruksmaterial de behöver. Dit är det ännu långt, men visst är det en bra idé?
sv
sv