Musiken som länk

Lillstjärnans förskola har fått nya vänner ute i Europa. Erasmusprojektet ”Vibrations of Music” har lett till ett utbyte av arbetssätt, traditioner och nya idéer mellan förskolor i Sverige, Grekland och Bulgarien.

Segeldukar och färgglada tyger vajar i vinden på Lillstjärnans förskola. Olika instrument är utplacerade på filtar på gräsmattan. På schemat står brasilianska rytmer. Barnen delas in i fyra grupper där varje grupp spelar ett instrument i takt med en särskild rytm. ”Nu ska vi ut och gå”, och ”biff, biff, biff med lök”, rytmiserar pedagogerna. Barnen spelar i takt med rytmerna, långsamt eller snabbt, starkt eller svagt på uppmaning av dirigenten. Det blir ett fint samspel dem emellan. Barnens lek med rytmer ingår i Erasmusprojektet ”Vibrations of Music”.

Maria Visser Rundquist och Anders Johansson som tidigare initierat projektet ”Musiken stärker” såg en möjlighet att ta idén vidare ut i Europa och se hur andra länders förskolor använder sig av musik i arbetet med barnen. Lillstjärnan som deltagit i ”Musiken stärker” tillfrågades och tog ett kollegialt beslut att anta utmaningen.

Anders, som fungerar som stöd i projektet och ser till att intentionerna följs, hjälpte Lillstjärnan att söka EU-pengar. Lillstjärnan antogs som enda förskola bland många skolor. Med hjälp av portalen ETwinning fick förskolan kontakt med kollegor i Bulgarien och Grekland och ett samarbete inleddes. Det 25 månader långa projektet består av totalt sex fysiska möten mellan pedagogerna i Sverige, Grekland och Bulgarien. Varje månad under läsåret hålls ett virtuellt möte via Skype där de äldre barnen deltar utifrån olika fokus­områden som normkritik, interkulturalitet, barns delaktighet och inflytande. De yngre barnen deltar i olika musikprojekt genom sin verksamhet och har även tillgång till musikrum.

LÄR AV VARANDRA

Det är drygt ett år in i projektet. Förskolan har tagit emot besök från Grekland och Bulgarien och pedagoger från Lillstjärnan har besökt de båda länderna. Skillnader och likheter mellan ländernas förskolor diskuteras och nya idéer föds.

– Skol- och förskolesystemet i de olika länderna varierar ganska mycket. Vår undervisning i Sverige bygger mycket på tillit, delaktighet och att barnen har ett stort inflytande. Det har lett till att pedagogerna i både Grekland och Bulgarien har lärt sig att våga vara mer fria med barnen, säger Gunilla Aronzon, förste förskollärare.

– Vi blev överraskade av att förskolan i Bulgarien var så innovativ med IKT. De visade oss hur de hade gjort teaterfilm och musik med programmeringsverktyg som Blue-Bot och Makey Makey, säger Jenny Liwgren, förskollärare.

SMÅ GRODORNA

Sveriges påskfirande fascinerade de grekiska vännerna. Därför arrangerade förskolan ett påskfirande med bland annat äggrullning via Skype.

– Grekland visade oss en dans om våren och Bulgarien visade oss filmer på traditionella folkdanser. Det ledde till att Lillstjärnan startade ett dansprojekt utifrån ett normkritiskt perspektiv där barnen fick möta olika typer av danser och jämförde hur man dansar i olika länder, säger Gunilla.

– Vi visade vårt midsommarfirande med små grodorna, som förskolorna i Grekland och Bulgarien provade på och tyckte var roligt, säger Jenny.

– Det blev ett dubbelt lärande. För att vi skulle kunna lära ut våra traditioner behövde vi reflektera kring dem med våra barn först, berättar Jennie Ziegenfeldt Hansson, förskollärare.

FLER FÅR CHANSEN

Projektet engagerar hela förskolan och medarbetarna stöttar varandra. När Lillstjärnan tog emot besök från Bulgarien visade det sig att besökarna kunde ytterst lite engelska.

– Då klev vår egen pedagog Lamija Pasalic in i rollen som tolk och när vi skulle till Bulgarien blev det naturligt att hon följde med, säger Gunilla.

– Musiken har öppnat upp mycket mer än vad vi trodde från början. Och det har gett en fantastisk möjlighet att åka utomlands i tjänsten och se hur andra arbetar, säger Jennie.

Anders berättar att det kommer att finnas fler möjligheter att söka till Erasmus-projekt.

– Ansökan ska lämnas in i början av varje år. Startdatum är på hösten och projektperioden varar oftast i två år, säger han och fortsätter:

– EU-pengarna används till att öppna upp mellan länder. I vårt fall handlar det om hur vi inkluderar alla barn med hjälp av musiken. Vi fokuserar inte speciellt på att barn kommer från andra länder men vi lyfter det mångkulturella i musiken.

sv
sv