Backade och nådde längre

Att utmanas och utvecklas i sitt arbete är viktigt för barnskötaren Victoria Ghobadian. Ett reflekterande arbetssätt har lett till en positiv utveckling för både henne och barnen.

» För mig har den största utmaningen varit att backa, lyssna in och få barnen att känna sig delaktiga. «

När Victoria Ghobadian utmanar sig själv ser hon att även barnen utvecklas.

Som barnskötare på Dekanens förskola och anställd i Malmö stad i drygt trettio år välkomnar barnskötaren Victoria Ghobadian utmaningar i arbetet. För att fortsätta växa tar hon gärna hjälp av de resurser som finns runtomkring henne. Ett exempel är det pedagogiska utvecklingsteamet som bland annat hjälpt förskolan att förstärka sitt sätt att arbeta tematiskt.

– De är en stor tillgång. Från dem får vi många användbara tips och idéer och de får oss att känna oss betydelsefulla – och det smittar av sig på barnen! Samarbetet med dem har fått mig att tänka på nya sätt och det har betytt mycket för min personliga utveckling. Alla i arbetslaget får samma fortbildning och det är viktigt för resultatet, menar Victoria.

Konsten som tema

Förskolan Dekanen är just nu inne på den fjärde terminen med temat Barnen möter konsten, konsten möter barnen.

– Jag får utmana mig själv för att kunna utmana barnen. Efter den varma sommaren kopplade vi vatten till temat genom att måla havet i regnbågens alla färger och skapa vattensången och dansen som vi kallade ”Rädda naturen i havet” tillsammans med barnen, berättar Victoria.

Lyssnar in barnen

Att ta ett steg tillbaka och reflektera över det dagliga arbetet har utvecklat Victoria i hennes yrkesroll.

– För mig har den största utmaningen varit att backa, lyssna in och få barnen att känna sig delaktiga. Då händer det så mycket och man ser tydligt att ens eget och barnens arbete utvecklas.

Victoria lyfter ett exempel. För fyra år sedan hittade hon vad hon tyckte var en fantastisk plats i närområdet, men barnen höll inte med, de ville inte alls vara där. De valde istället en annan plats, som sedan dess har blivit förskolans egen magiska och hemliga plats.

– Det blev en ögonöppnare för mig och jag förstod styrkan i att lyssna på barnen. Eftersom barnen ständigt pratade om platsen tog vi fram en karta och bjöd in föräldrarna som fick gå dit tillsammans med sina barn.

sv
sv