Språk, teknik och Bockarna Bruse

Skolverkets satsning Läslyftet ger förskolans pedagoger stöd och nya verktyg för arbetet med språkutveckling. Att kombinera natur, teknik och språkutveckling med temat Bockarna Bruse har blivit ett lyft för både barn och personal på förskolan Gubbabackens avdelning Kaninen.

Under hela hösten och hela våren genomsyrar sagan om de tre bockarna Bruse tillvaron hos 1–4-avdelningen Kaninen på Gubbabackens förskola på Gullviksborg. För flera av barnen är sagan en väg in i det talade språket i allmänhet och svenska språket i synnerhet.

– Barnen tar till sig sagan och lär sig språket i den på så olika sätt. Några lär sig genom lek, en del genom varandra, en del av oss vuxna, några behöver bara tid. För oss är det viktigt att ge dem flera vägar in i språket, berättar Mevlida Avdic, barnskötare på Kaninen.

 

UTFORSKA MED VERB

För att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling använder pedagogerna på förskolorna Professorn, Hermodsdal och Gubbabacken en av de fem moduler som Läslyftet erbjuder: natur, teknik och språkutveckling. Varje modul har fyra delar.

– I den första ska man använda ett verb för att utforska naturvetenskap och teknik. Vi valde ’absorbera’, och tittade tillsammans med barnen på hur det fungerar i vardagliga situationer: vi torkar upp efter att ha spillt, vi målar med färg på papper, berättar Selma Bojic, barnskötare.

Den andra delen fokuserar på att fånga barns tankar kring naturvetenskapliga fenomen.

– Vi valde dragningskraften och kopplade den till att flyta och sjunka. Trollet trillar ju ner i ån när stora bocken Bruse stångar honom – varför gör han det? Varför faller stenar när man kastar dem? Vad flyter, vad sjunker?

LIKA NYFIKNA SOM BARNEN

Varje del av Läslyftet följer samma process. Först får var och en ta del av ett material och på egen hand fundera över hur undervisningen i förskolan kan utvecklas utifrån det. Sedan diskuterar arbetslaget tillsammans hur undervisningen ska läggas upp och genomför de planerade aktiviteterna med barnen. Dokumentation av vad som händer i barngruppen är viktigt.

– Efter det avslutar arbetslagen från de tre förskolorna med en gemensam reflektion och uppföljning. Det kollegiala lärandet är en viktig del av arbetet.

Så här långt är pedagogerna på Kaninen överens om att Läslyftet blivit just ett lyft.

– Att ta något så litet som ett verb och utforska det tillsammans med barnen, det har varit ett nytt sätt att jobba för oss och väldigt kul. När vi vuxna inte är helt säkra i det vi gör blir vi lika nyfikna som barnen, och det är enbart positivt, säger Emmie Olsson, förskollärare.

BOCKAR OCH BROTEKNIK

Den tredje delen i Läslyftet-modulen handlar om att hitta tekniken i barnlitteraturen, och den är Kaninens barn och pedagoger mitt i när Fokus förskola hälsar på. Med Bockarna Bruse som tema har valet av fokus fallit sig naturligt.

– Broar och deras funktion och konstruktion, förstås. Vi har studerat broar och tunnlar i vårt område och i världen. Vi har byggt en egen bro till bockarna och trollet, och barnen har fått prova olika sätt att bygga, vad som fungerar och inte, säger Selma Bojic.

– På köpet har de även fått lära sig att silvertejp kan vara bra att ha!

Fakta: Läslyftet


  • Läslyftet är kompetensutveckling i läs-, skriv- och språkdidaktik för pedagoger inom förskola och skola, baserad på aktuell forskning.

  • Läslyftet bygger på att de som deltar lär av varandra med hjälp av en handledare, oftast förste förskolläraren. Kompetensutvecklingen sker på förskolan och är nära knuten till den ordinarie undervisningen.

  • Läslyftets 5 moduler är: Skapa och kommunicera, Läsa och berätta, Natur, teknik och språkutveckling, Flera språk i barngruppen, Utforska skriftspråket.

  • En förskola kan söka ekonomiskt bidrag av Skolverket för arbete med Läslyftet, men kan också använda materialet helt på egen hand.

  • Läs mer: skolverket.se/laslyftet

sv
sv